Město hledá referenta/ku na Odbor územního plánování a památkové péče

Město hledá referenta/ku na Odbor územního plánování a památkové péče
ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let. Požadavky jsou vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením; případně vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru s výukou územního plánování, výhodou  znalost stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a předpisů souvisejících, znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a praxe ve veřejné správě.

Termín pro podání přihlášky je do 18. 8. 2022, předpokládaný nástup září/říjen 2022, příp. dle možností vybraného uchazeče. 

Bližší informace o pracovním místě podá Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování a památkové péče, tel. č. 582 329 752 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Poslat nový komentář