Vloni strážníci asistovali při odstraňování čtyř desítek vraků

Vloni strážníci asistovali při odstraňování čtyř desítek vraků
Foto Magistrát města Prostějova

Během roku 2022 se podařilo strážníkům okrskové služby ve spolupráci s pracovníky Odboru správy a údržby majetku města Prostějova z pozemních komunikací odstranit celkem 43 vozidel, které byly více jak 6 měsíců bez platné technické kontroly a delší dobu blokovaly parkovací místa v ulicích města.

Z toho 33 vozidel po upozornění odstranili sami majitelé a zbylá vozidla byla odtažena. Pokud si majitelé po zaplacení nákladů za odtah a skladování do tří měsíců automobil nevyzvednou, přistoupí město k jejich prodeji formou veřejné dražby. Okrskáři během výkonu své služby i nadále vozidla s dlouhodobě propadlou STK evidují a následně kontaktují vlastníky nebo provozovatele, kteří by je měli odstranit. Pokud tak neučiní, oznámí strážníci tuto skutečnost příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku. „V některých případech se může jednat o vozidlo v dědickém řízení nebo majitele cizí státní příslušnosti tím pádem se doba odstranění takového vozidla ještě víc prodlužuje," doplnila komisař Terez Greplová. (red)

Poslat nový komentář