odtah

Z ulic města zmizely autovraky. Hned tři

Foto Magistrát města Prostějova

Hned tři vozidla nechal prostějovský magistrát odtáhnout z ulic města. Majitelé dvou škodovek a Opelu Astra nereagovali na výzvy, a tak své vozy najdou na odstavném parkovišti v areálu firmy PV-Recyklace ve Vrahovické ulici. Za vyzvednutí ale budou muset zaplatit.

Ve středu 24. ledna bylo odstraněno z náměstí E. Husserla odstavené vozidlo Opel Astra, stříbrné barvy, RZ: 7M3 4738. Následně se tak stalo i s červenou Škodou Felicia RZ: 4M9 2148, odstavenou v Husově náměstí před domem or. č. 69 a stříbrnou Škodou Octavia, RZ: 3M1 2233, kterou majitel odstavil v Kotěrově ulici domem or. č. 4.

Zlatá ovečka propadla městu. Majitel ji nevysvobodil

Foto ber

Zlatá Škoda Octavia, zaparkovaná v zákazu zastavení v Šerhovní ulici, byla po více jak třiceti dnech odtažena. Majitel se o ni nepřihlásil, a tak propadla městu.

Majitel, který má trvalé bydliště v Čechách byl dohledán a vyzván k odstranění vozu. Podle informací PvNovinek není ale zrovna při penězích, takže na výzvy nereagoval. Vůz nechtěl ani exekutor, který seznal, že přeprava do Čech by stála víc finančních prostředků, než by vynesl prodej staré služebnice. „Proto vlastník komunikace prostřednictvím Odboru správy a údržby majetku města nechal vozidlo odtáhnout na náklady provozovatele. Po provozovateli bude rovněž vymáhán poplatek za přiložení botičky a poplatek za uskladnění vozidla.

Vloni strážníci asistovali při odstraňování čtyř desítek vraků

Foto Magistrát města Prostějova

Během roku 2022 se podařilo strážníkům okrskové služby ve spolupráci s pracovníky Odboru správy a údržby majetku města Prostějova z pozemních komunikací odstranit celkem 43 vozidel, které byly více jak 6 měsíců bez platné technické kontroly a delší dobu blokovaly parkovací místa v ulicích města.

Z toho 33 vozidel po upozornění odstranili sami majitelé a zbylá vozidla byla odtažena. Pokud si majitelé po zaplacení nákladů za odtah a skladování do tří měsíců automobil nevyzvednou, přistoupí město k jejich prodeji formou veřejné dražby. Okrskáři během výkonu své služby i nadále vozidla s dlouhodobě propadlou STK evidují a následně kontaktují vlastníky nebo provozovatele, kteří by je měli odstranit. Pokud tak neučiní, oznámí strážníci tuto skutečnost příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku.

Odstraňování starých autovraků a vozidel s propadlou STK bude pokračovat

Ilustrační foto ber

Obyvatelé města se často setkávají s nepojízdnými vozy – vraky nebo vozidly s propadlou STK, které zabírají parkovací místa, blokují dopravu a někdy i znečišťují samo místo, na kterém stojí. Odstraňování takových vraků a vozidel s propadlou STK bude zabezpečovat místní společnost PV-RECYKLING s.r.o.

Radní na svém posledním jednání rozhodli o uzavření Smlouvy o zabezpečení odtahu, skladování vozidel a zajištění likvidace vraků mezi Statutárním městem Prostějovem a společností PV-RECYKLING s.r.o Prostějov. Po průzkumu trhu byla jako nejvýhodnější vyhodnocena právě nabídka této společnosti. „Takto „zaparkovaná“ vozidla a vraky jsou všeobecně problém. V ulicích města se v současnosti nachází desítky vozidel s propadlou STK. Mnohdy blokují průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému, což může mít neblahé následky,“ zlobí se 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.