Za smrt paraglidisty mohly problémy se srdcem

Za smrt paraglidisty mohly problémy se srdcem
Foto paraglidu po nehodě. Zdroj: Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Soudní pitva zjistila u muže závažné chorobné změny na srdci.

Poslední sprnový den tohoto roku byl osudný pro jednašedesátiletého pilota motorového padákového kluzáku u letiště ve Stichovicích. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod zveřejnil v minulých dnech závěrečnou zprávu, z níž vyplývá, že za smrt pilota mohou jeho zdravotní problémy.

Muž prováděl letovou praxi pod dohledem instruktora. Ve výšce asi 130 – 150 m prováděl ostrou levou zatáčku, ze které paraglid přešel do levé klesavé spirály s motorem na výkonu. Instruktor vydal pilotovi instrukce radiostanicí, ale pilot na ně nereagoval. Kluzák setrval ve spirále a dopadl na zem. Instruktor a svědci na letištní ploše ihned zavolali na linku tísňového volání. Pilot byl v bezvědomí, proto jej uvolnili z postroje a zahájili resuscitaci, ve které pokračovali až do příletu vrtulníku lékařské záchranné služby. Pilot nárazem do země však utrpěl zranění neslučitelná se životem. 

Zpráva leteckých inspektorů konstatuje, že pilot výcvik k získání kvalifikace pilota paraglidu zahájil dne 4. 6. 2011. Praktický výcvik plnil dne 31. 8. 2011. Instruktor vypověděl, že ve výcviku jeho žák neměl problémy a pilotáž zvládal dobře. K nehodě došlo až při jeho čtvrtém letu onoho osudného dne.

Podrobná technická analýza vyšetřovatelů prokázala, že technický stav padákového kluzáku byl v pořádku. Paraglid byl způsobilý letu, veškerá drobná poškození způsobil až náraz do země. "Příčinou letecké nehody byla ztráta kontroly řízení motorového padákového kluzáku s velkou pravděpodobností v důsledku náhlého a výrazného zhoršení zdravotního stavu pilota," praví se v závěrech šetření. Ze závěrů komplexní soudně-lékařské expertízy vyplývá, že u muže byly zjištěny závažné chorobné změny na srdci, které mohly v průběhu letu výrazně zhoršit zdravotní stav pilota. Při zvýšené psychické zátěži mohly vést k akutní změně zdravotního stavu, která se mohla projevit například výraznou bolestivostí nebo až náhle vzniklým bezvědomím. "Tímto by bylo možné dobře vysvětlit náhlou změnu v chování pilota, který udělal pilotní chybu a na nastalou situaci nebyl následně schopen adekvátně reagovat," citujeme ze zprávy.

Paraglidista měl přitom platný lékařský posudek zdravotní způsobilosti 2. třídy. Poslední prohlídku podstoupil u určeného leteckého lékaře dne 12. 4. 2011. Klinickým ani EKG vyšetřením nebyly při této prohlídce zjištěny změny, které by nasvědčovaly pro chorobné postižení srdce.

(red)

Poslat nový komentář