Nezapomeňte na platbu za popelnice, připomíná Magistrát

Nezapomeňte na platbu za popelnice, připomíná Magistrát
ilustrační foto ber

Správce poplatku Finanční odbor Magistrátu města Prostějova sděluje všem poplatníkům, že na rok 2021 je sazba místního poplatku za komunální odpad dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 600,- Kč a splatnost tohoto poplatku je 30. 6. 2021.

I nadále platí úleva od poplatku ve výši 108,- Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku, tzn., že tento poplatník zaplatí v roce 2020 částku 492,- Kč (úleva vzniká automaticky, není podmíněna ohlašovací povinností).

Výše poplatku v roce 2021 již devátým rokem zůstává na stejné výši. V rámci okresních měst v Olomouckém kraji je v Prostějově poplatek za komunální odpad na nejnižší úrovni.

Poplatek za rok 2021 má povinnost platit fyzická osoba, která:

- má v obci pobyt (občané ČR i cizinci);

- má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále jen "poplatník"), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinném domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. (red)

Komentáře

Když někdo žije z daní,tak taky platí nebo to platí druzí a je to jen chyméra platby?

Poslat nový komentář