Soud pátrá po datu úmrtí muže. Našli ho na nádraží

Soud pátrá po datu úmrtí muže. Našli ho na nádraží
Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jána Kotyry, narozeného 1954, posledně trvale bytem Tvorovice 65, okres Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Ján Kotyra byl nalezen bez známek života dne 28. února 2023 v neobydlené budově v blízkosti hlavního vlakového nádraží v Janáčkově ulici v Prostějově. Oddělení Policie ČR věc šetřilo pro podezření ze spáchání trestního činu (přečinu) usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 trestního zákoníku. Vzhledem ke skutečnosti, že provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by na úmrtí poškozeného měla účast jiná osoba, byla věc odložena.

Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 7. července 2023, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Jána Kotyry. „Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,“ doplnila samosoudkyně Lucie Havlíková. (red)

Poslat nový komentář