Kraj opět uhradí licenční poplatky za hudbu v místních rozhlasech

Kraj opět uhradí licenční poplatky za hudbu v místních rozhlasech
ilustrační foto

I v letošním roce bude vyhrávat hudba z amplionů místních rozhlasů v městech a obcích  Olomouckého kraje zdarma. Autorské poplatky uhradí kraj. 

Olomoucký kraj podepíše také na rok 2012 licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním (OSA), ve které se zavazuje zaplatit za všechny obce v regionu poplatky za reprodukci hudebních děl v rozhlasech obcí. Kraj ze svého rozpočtu na tyto účely vyčlenil něco málo přes půl milionu korun. Poplatky za licenční smlouvy s ochranným svazem platí kraj od roku 2001, do letošního roku tak ze svého rozpočtu na smlouvy vydal přes 4,5 milionů korun.

„Obce mají povinnost uzavírat licenční smlouvu s OSA o veřejném provozování hudebních děl, nicméně takto uzavírané smlouvy by byly pro obce finančně nevýhodné a zbytečně administrativně náročné. Z tohoto důvodu za reprodukci hudebních děl českých i zahraničních autorů v obecních rozhlasech, a s tím spojené náklady za uzavření licenční smlouvy, platí kraj,“ uvádí v tiskovém prohlášení hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním byl založen v roce 1919 a spravuje autorská majetková práva. V současné době je občanským sdružením zastupujícím více než 7 tisíc domácích a více než milión zahraničních nositelů autorských práv.    

(red)

Poslat nový komentář