Hejtman žádá ministra financí o informace k hazardu

Hejtman žádá ministra financí o informace k hazardu
Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík

Olomoucký hejtman a senátor Martin Tesařík se obrátil dopisem na ministra financí Miroslava Kalouska s žádostí o předložení harmonogramu přípravy novely zákona o loteriích. 

„Činím tak v návaznosti na jednání v Senátu minulý týden, kdy jsem na schůzi Výboru pro územní rozvoj veřejnou správu a životní prostředí vznesl připomínku, že by část finančních prostředků odváděných loterijními společnostmi měla směřovat také do krajských rozpočtů. Právě kraje mají nemalé výdaje v souvislosti s patologickými jevy navázanými na gemblerství a v době razantních škrtů na straně příjmů by jakákoli částka byla vítanou pomocí,“ doplnil Martin Tesařík. 

Změna úpravy loterií je již od svého schválení ve Sněmovně předmětem velké diskuse, protože původní návrh počítající s rozdělením výtěžku odvodu loterijních společností mezi stát a obce, byl zásadně změněn pozměňovacím návrhem. Ten počítal s částečným zachováním částky, kterou by rozdělovaly loterijní společnosti. Senát návrh zákona projednal na své 14. schůzi dne 8. prosince t.r. a s pozměňovacími návrhy jej vrátil do Sněmovny. 

(red)

Poslat nový komentář