Soud pátrá po datu úmrtí muže

Soud pátrá po datu úmrtí muže
ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Jána Stolára, narozeného dne 17. 9. 1980, trvale bytem Štiavnik 363, Štiavnik, okres Bytča, Slovenská republika, naposledy bytem Hrubčice 104, okres Prostějov, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově.

Ján Stolár byl nalezen mrtev 5. 4. 2022 v 18.09 hod na zadním sedadle motorového vozidla na odstavném parkovišti v Hrubčicích, okres Prostějov. Na místě provedla šetření Policie ČR a zemřelého ohledal lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, který dne 5. 4. 2022 v 20.01 hod konstatoval smrt a datum smrti určil odhadem na den 3. 4. 2022 a nařídil provedení zdravotní pitvy, která se nezabývá stanovením data smrti. Přesné datum smrti Jána Stolára nebylo prováděným šetřením zjištěno. Ve věci byly Policií zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu účast na sebevraždě.

Lhůta končí dne 6. 10. 2022. „Soud současně vyzývá každého, kdo o zemřelém Jánu Stolárovi ví, aby o něm v téže lhůtě podal zprávu Okresnímu soudu v Prostějově,“ doplnila samosoudkyně Šárka Dušková. (red)

Poslat nový komentář