Soud pátrá po datu úmrtí mladého muže

Soud pátrá po datu úmrtí mladého muže
ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Lukáše Kyzlinka, narozeného 1984, posledně trvale bytem Norská 4245/6, Prostějov, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Lhůta končí dne 12. 10. 2022.

Soud současně vyzývá každého, kdo o zemřelém Lukáši Kyzlinkovi ví, aby o něm v téže lhůtě podal zprávu Okresnímu soudu v Prostějově.

Lukáš Kyzlink byl nalezen mrtev dne 17. 6. 2022 v ranního hodinách u fotbalového hřiště v Mostkovicích, okres Prostějov. Na místě provedla šetření Policie ČR a zemřelého ohledal lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, který dne 17. 6. 2022 v 10.48 hod. konstatoval smrt a datum smrti určil odhadem na den 17. 6. 2022 v 10.30 hod. a nařídil provedení zdravotní pitvy, která se nezabývá stanovením data smrti. Přesné datum smrti Lukáše Kyzlinka nebylo prováděným šetřením zjištěno. Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu účast na sebevraždě. Policie ČR, oddělení obecné kriminality, Prostějov, usnesením ze dne 8. 8. 2022 věc odložila, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Podle dosavadních zjištění policie k úmrtí mělo s největší pravděpodobností dojít v době od nočních hodin dne 16. 6. 2022 do ranních hodin dne 17. 6. 2022. Lukáš Kyzlink byl svobodný a bezdětný, žil sám a pracoval jako skladník. Naposledy byl spatřen živý dne 12. 6. 2022.

Po uplynutí výše uvedené lhůty soud rozhodne o určení data smrti. „Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,“ doplnil samosoudkyně Šárka Dušková. (red)

 

Poslat nový komentář