Postavíte si sloup na křižovatku. I tak se v Prostějově dělá reklama?!

Postavíte si sloup na křižovatku. I tak se v Prostějově dělá reklama?!
ilustrační foto čtenář

Před časem doputovaly na e-mail PvNovinek fotografie z Přikrylova náměstí s dotazem, zda TK Plus za propagaci firmy na jednom z nejfrekventovanějších míst v Prostějově platí, nebo je instalace vlajek, míčku a horizontů v rámci recipročních služeb mezi klubem a městem. Zjišťování všech informací redakci zabralo dva měsíce. Výsledek? Město ani kraj o ničem neví. Z odpovědí institucí vyplývá, že si TK Plus si zřejmě sloup instaloval sám.

"Je to poměrně frekventované místo, uvítal bych tam reklamu i své firmy. Tak by mne zajímaly podmínky, za jakých by se na vrchol kruháče mohl dostat obyčejný člověk," připsal tehdy k fotografiím čtenář.

Redakce o odpověď požádala Magistrát města Prostějova. Odpověď byla lakonická. "Jde o pozemek Olomouckého kraje," sdělila mluvčí Jana Gáborová. Olomoucký kraj ale ústy mluvčí Kamily Navrátilové vyvrátil, že by s instalací sloupu měl cokoli společného. „Omlouvám se za časovou prodlevu, ale potřebovala jsem si ověřit informace jak u nás na majetkoprávním odboru, tak na Správě silnic Olomouckého kraje. S krajem nikdo o instalaci vlajek, míčků či horizontů nejednal, sloup s uvedenými objekty je majetek města, nikoliv kraje. Předpokládáme, že umístění předmětů je na základě dohody mezi městem Prostějov a společností TK Plus,“ sdělila Navrátilová.

Město obrátilo

Na informaci krajské mluvčí reagoval magistrát společným vyjádřením Odboru rozvoje a investic a Odboru správy a údržby majetku města. „Nejde o reklamní poutač ve smyslu reklamy na podnikatelské aktivity, ale o PR poutač na město Prostějov. Uvnitř většiny nově zbudovaných okružních křižovatek je nějaký artefakt (umělecký prvek nebo v některých případech strom). Z důvodu zachování průhledu na zámek z ulice Kostelecké byl zvolen tyčový prvek, který poslouží jako sloup veřejného osvětlení (sloup veřejného osvětlení tu byl i u minulé, stykové křižovatky). Elektropřípojku vybudovalo město Prostějov dle odsouhlasené projektové dokumentace na pozemku ve vlastnictví kraje. Instalaci středového sloupu s fotkou a znakem neprovádělo ani neplatilo město Prostějov, ale firma TK Plus, která sloup nabídne k převodu do vlastnictví města. Aktuálně probíhá jednání mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem o převodu pozemku uvnitř kruhové křižovatky. To je standardní postup, neboť ve vlastnictví Olomouckého kraje jsou pouze pozemky pod tělesy silnic a jejich součástmi a příslušenstvím v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění; ostatní pozemky jsou převáděny do vlastnictví obce, na jejímž území se nachází,“ shodly se odbory.  

Kdo instalaci povolil? Nikdo neví

Výsledek je jasný, instalaci středového sloupu podle vyjádření odborů provedla firma TK Plus. Na otázku, kdo ji povolil, odpověděla opět Jana Gáborová: „Je třeba zeptat se TK“. To už redakce neučinila, neboť podle vyjádření samotné radnice i kraje je zřejmé, že sloup se na frekventované křižovatce objevil bez souhlasu obou zmíněných.

Mluvčí dále konstatovala, že sloup chce TK Plus věnovat městu. Zda se firma takto rozhodla na základě otázky všímavého čtenáře, je pouhou spekulací. O přijetí daru má podle Odboru správy a údržby majetku města rozhodnout rada. (ber)

Komentáře

Tak toto je už vrchol co si "Černoušek" v Černouškově dovolil!

Poslat nový komentář