Letos proběhne další etapa rekonstrukce radnice

Letos proběhne další etapa rekonstrukce radnice
ilustrační foto

I v letošním roce bude pokračovat rekonstrukce budovy radnice na náměstí T. G. Masaryka. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách rozhodlo vedení města o vypsání výběrového řízení na stavební práce, které se budou týkat vnitřních rozvodů a instalace.

Pro letošní rok je na pokračující rekonstrukci budovy radnice vyčleněno 15 milionů korun, celkem přijde plánovaná rekonstrukce rozvržená do několika etap na dvojnásobek. 

„Letos se bude rekonstrukce týkat vnitřních rozvodů a instalace. Bude probíhat postupně tak, aby co nejméně narušila chod úřadu. Veškeré opravy jsou pod bedlivým dohledem památkářů, proto není jednoduché provádět stavební práce vzhledem k bohaté štukové výzdobě prostor,“ uvedl místostarosta Zdeněk Fišer. 

Město již zadalo výběrové řízení. Základním kriteriem bude bezesporu ekonomická výhodnost nabídky, tedy nejnižší nabídnutá cena včetně DPH a délka záruky na provedené práce. Výběrové řízení přenesli radní na firmu Gordion, kterou vybrali v předvýběrovém řízení a kterou pověřili provedením výběru dodavatelské firmy.      

(jap) 

Poslat nový komentář