Dotační finance míří do sociální oblasti

Dotační finance míří do sociální oblasti
ilustrační foto pixabay

Zastupitelé budou na svém jednání rozhodovat o doporučení radních, udělit dotace v sociální oblasti na celoroční činnost. Ti mezi organizace jako například Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s., Člověk v tísni, o.p.s., Společnost pro ranou péči, pobočku pro rodinu Olomouc nebo VČELKA sociální služby o.p.s., mohou dohromady rozdělit 133 tisíc korun.

„Tyto peníze mohou být využity například na spotřebu materiálu, na podporu sociální služby Terénní programy, školení a kurzy sociálních pracovníků, na podporu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo třeba pro materiálové náklady na ranou péči,“ vyjmenovala náměstkyně primátora Alena Rašková, která má sociální oblast ve své pracovní náplni.

Dále radní schválili poskytnutí dotace SOS dětským vesničkám, z.s., Středisku sociální prevence Olomouc, Seniorům Prostějova, z.s., Domovu pro seniory Jesenec, Domovu pro seniory Soběsuky, Domovu seniorů Prostějov, Mezi námi, o.p.s., Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, z.s., Hospici na Svatém Kopečku, Maltézské pomoci, o.p.s., Poradně při finanční tísni, o.p.s., Žebříku, z. s., TyfloCentru Olomouc, o.p.s., Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, Jdeme Autistům Naproti z.s., Společnosti pro ranou péči, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klubu Radost, Prostějovským vozíčkářům, spolku. Vše v celkové výši 483 tisíc korun.

Také Základní škole dr. Horáka Prostějov bude navýšen neinvestiční příspěvek ve výši 30 tisíc korun.

„Zde mohou být finance použity na projekt „Očima generací“ pro úhradu kancelářských potřeb, sádrových forem na keramiku, litou hlínu, jiný výtvarný materiál a podobně,“ vyjmenovala náměstkyně Rašková.

Radní na svém jednání dále rozhodovali o sociálních dotacích na jednorázové akce.

„Tady jsme se shodli poskytnout finance Centru sociálních služeb Prostějov na několik projektů. Pokud mohu jmenovat, tak jde o projekt Ovocný mini sad, venkovní herní prvky, na akci Dožatá, na výrobu keramické dekorace, na projekt Zákoutí smyslů, na akci „O nejlepší domácí chléb“, na projekt Pohled do přírody nebo na akci Setkání u betléma,“ vyjmenovala náměstkyně Rašková s tím, že na zmíněné projekty radní posílají celkovou částku 60 tisíc korun. (red)

Poslat nový komentář