E. Beneše

Nová hřiště na sídlišti E. Beneše budou až příští rok

ilustrační foto

 

Rada města zhodnotila úspěšně se blížící dokončení revitalizace sídliště E. Beneše. Řešila i podněty, které vzešly ze setkání vedení města s občany v této lokalitě dne 6. března 2014.

„Právě na základě požadavku občanů jsme projednávali nejen výstavbu dětského hřiště ve vnitrobloku jižní části sídliště. Zdejší obyvatelé vznesli požadavek na výstavbu oploceného hřiště se skluzavkou a prolézačkami, ale také plochy pro petanque a doplnění stávajících hřišť o značení a kresby branek na zdi,“ informoval Zdeněk Fišer, náměstek primátora. V této souvislosti připomněl, že na hřišti ve vnitrobloku budou umístěny bezpečnostní hodiny v rámci projektu občanského sdružení Přijdu včas.

Regenerace sídliště E. Beneše pokračuje další etapou

ilustrační foto mestopv.cz

 

V současné době vrcholí stavební práce na rekonstrukci komunikací a chodníků v jižní části sídliště E. Beneše směrem od Olomoucké ulice k fotbalovému hřišti.

Na ně naváže rozšíření parkoviště v severní části sídliště u kotelny, čímž bude řešen kritický nedostatek parkovacích míst v této lokalitě. Na tuto investici využije město státní dotaci z ministerstva financí, původně určené na nové parkoviště v jižní části sídliště. V územním řízení totiž došlo k odvolání některých obyvatel sídliště a z důvodu průtahů hrozilo propadnutí dotace. Proto se město po dohodě s ministerstvem rozhodlo využít schválenou dotaci až do výše 7 milionů korun na další etapu regenerace.

Výstavba parkoviště na Beneše se kvůli stížnosti přesouvá

ilustrační foto MMP

 

Město Prostějov získalo od státu dotaci ve výši 6,3 milionu korun na vybudování parkoviště u sportovního areálu na sídlišti E. Beneše. Ta ale byla zablokována kvůli nesouhlasu obyvatel sídliště, kteří se proti výstavbě brání u Krajského úřadu.

 

"Ano, je tady málo parkovacích míst, s tím souhlasíme. Jenže tohle by pro sídliště nic neřešilo. Parkovali by zde hlavně auta, jejichž majitelé tráví čas na stadionu," vysvětlil pohnutky stížnosti jeden z mužů, který ji rovněž podepsal. Kraj podle jeho slov zatím o stížnosti nerozhodl, ministerstvo ale dotaci zablokovbalo.