Onšův dům

Prostějovské domy. Onšův dům

Fota SOkA

Na náměstí T.G.Masaryka  se nachází renesančně přestavěný dům s neobvyklým portálem.

Dům patřil sekretáři Vratislava z Pernštejna, Mikuláši Onšovi z Břesovic – dnešních Vřesovic u Prostějova.   Portál je datován do dvacátých let 16. století. Patrně pochází z prostějovského zámku, před jeho vrcholnou renesanční přestavbou. (ber)