památník

Starý Prostějov. Památník Družby

ilustrační foto

Obrovité sousoší bylo slavnostně odhaleno 9. května 1972. Pomník se nacházel před budovou Okresního národního výboru a představoval českého dělníka a Rudoarmějce, jejichž pravice se dotýkají v gestu přísahy nad emblémem komunistické strany. Čelní část podstavce nesla nápis „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak".

Bronzová plastika symbolicky odkazuje k obrazu Přísaha Horatiů Jacquese-Louise Davida, jenž se stal jedním ze symbolů Velké francouzské revoluce. Autorem byl sochař Jan Habarta, který byl rok po odhalení pomníku vyznamenán státní cenou Klementa Gottwalda (1973).

Sousoší zmizelo po sametové revoluci a dnes už jeho existenci nic, kromě starých fotografií, nepřipomíná. (ber)

OBRAZEM: V Dolní ulici byl slavnostně odhalen památník letectví

Foto Magistrát města Prostějova

Nový památník připomíná dlouhou tradici, kterou v Prostějově letectví má.

Slavností odhalení se konalo v pátek 16. září za účasti zástupců města. (red)

Prostějov přispěje na památník Josefa Krapky v Náchodě

ilustrační foto MMP

 

Město Prostějov se bude podílet na revitalizaci pomníku Josefa Krapky – Náchodského v Náchodě. Dělnický básník, prozaik, dramatik a publicista byl totiž svým životem a působením s městem Prostějovem spjatý. Rada města Prostějova schválila poskytnutí peněžního daru ve výši 15 tisíc Kč městu Náchod na revitalizaci památníku Josefa Krapky - Náchodského v Náchodě. 

"Na začátku června se na nás obrátil Mirek Brát, člen městské rady v Náchodě a koordinátor projektu revitalizace památníku J. Krapky Náchodského v Náchodě se žádostí o podporu projektu revitalizace stávajícího památníku. Cílem projektu je dotvoření památníku jako společenského místa a propagace tohoto náchodského rodáka. Josef Krapka - Náchodský je totiž svým životem a působením spjatý i s městem Prostějovem," vysvětlil radní Jaroslav Šlambor.