podchod

Suchou nohou neprojdete. Lávky u Hloučely jsou pod vodou

Foto čtenář

Podchod je zase plný vody. Projít tam může jen ten, kdo má holínky. To byla informace, kterou zaslal do redakce PvNovinek společně s fotografií podchodu u říčky Hloučely v Olomoucké ulici v Prostějově jeden z čtenářů. O reakci jsme požádali náměstka primátora Jiřího Rozehnala.

„Předem chci říct, že nejde o cyklostezku ani chodník, ale manipulační lávku. Stejně, jako ta v Kostelecké ulici, má za úkol usnadnit přechod přes frekventovanou ulici. Protože jsme nemohli "zvednout "mosty a museli jsme se řídit stavebním zákonem, lávky mají standardní výšku vzhledem ke dnu řeky.  V době oblevy, což je teď, a upouštění vody z přehrady, jsou tudíž pod vodou," vysvětlil Rozehnal.

OBRAZEM: Podchod pod Olomouckou je hotov

Foto ber

Dlouhodobý problém znamenala pro chodce a cyklisty absence přechodu přes Olomouckou ulici v Prostějově v blízkosti budovy bývalého Cílu. Město jej vyřešilo jinak. Místo přechodu nechalo postavit podchod. Dokončuje se i pěší stezka, která rozšíří biokoridor Hloučela. 

"Jedná se o manipulační prostor pro údržbu mostu a koryta řeky pod mostem, s možností využití pro podejití pod ulicí Olomouckou pro chodce a cyklisty.

Stavba v hodnotě 4,7 milionu korun se dokončuje, uvedení do provozu bude po kolaudaci stavby," sdělila PvNovinkám mluvčí radnice Jana Gáborová.

OBRAZEM: Práce na podchodu v Olomoucké v plném proudu

Foto ber

Možností vybudování podchodu pod Olomouckou ulicí se prostějovský magistrát zabýval již několik let. V loňském roce byly dořešeny všechny úřední záležitosti a letos v březnu se začalo s výstavbou.

„Jde o  pro průchod pro chodce a cyklisty pod rušnou Olomouckou. Chceme tak eliminovat nebezpečí pro jejich pohyb v této lokalitě,“ připomněl důvod stavby primátor města Prostějova František Jura. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost INSTA CZ s.r.o., Olomouc která podchod vybuduje za 4,7 milionu korun (vč. DPH). (ber)

Podchod v Olomoucké se rýsuje

Foto PvNovinky.cz

S přípravou výstavby podchodu pod mostem v Olomoucké ulici se započalo v loňském roce, kdy bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, a byla vybrána nevýhodnější nabídka.

„Jedná se o vybudování manipulační plochy, která bude sloužit jak pro opravy mostu, tak také pro průchod chodců a cyklistů pod rušnou komunikací Olomoucká. Touto plochou tak bude eliminováno dopravní nebezpečí pro chodce a cyklisty v této frekventované ulici,“ popsal důvod stavby primátor města Prostějova František Jura. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost INSTA CZ s.r.o., Olomouc která podchod vybuduje za 4,7 milionu korun (vč. DPH).

Stavba byla v těchto dnech zahájena. (ber)

Bezpečně přes Olomouckou ulici? Podchodem!

ilustrační foto MMP

Bezpečně přes Olomouckou ulici. Tak se dá nazvat snaha města Prostějova o vybudování podchodu pod mostem zmíněné lokality. Sloužit bude jak chodcům, tak i cyklistům a sníží na minimum riziko dopravních nehod.

Rada města Prostějova na svém úterním jednání schválila vyčlenit finance na zhotovení projektové dokumentace podchodu, který bude městskou pokladnu stát 90 tisíc korun.