Olomoucká ulice

OBRAZEM: Podchod pod Olomouckou je hotov

Foto ber

Dlouhodobý problém znamenala pro chodce a cyklisty absence přechodu přes Olomouckou ulici v Prostějově v blízkosti budovy bývalého Cílu. Město jej vyřešilo jinak. Místo přechodu nechalo postavit podchod. Dokončuje se i pěší stezka, která rozšíří biokoridor Hloučela. 

"Jedná se o manipulační prostor pro údržbu mostu a koryta řeky pod mostem, s možností využití pro podejití pod ulicí Olomouckou pro chodce a cyklisty.

Stavba v hodnotě 4,7 milionu korun se dokončuje, uvedení do provozu bude po kolaudaci stavby," sdělila PvNovinkám mluvčí radnice Jana Gáborová.

Podchod v Olomoucké se rýsuje

Foto PvNovinky.cz

S přípravou výstavby podchodu pod mostem v Olomoucké ulici se započalo v loňském roce, kdy bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, a byla vybrána nevýhodnější nabídka.

„Jedná se o vybudování manipulační plochy, která bude sloužit jak pro opravy mostu, tak také pro průchod chodců a cyklistů pod rušnou komunikací Olomoucká. Touto plochou tak bude eliminováno dopravní nebezpečí pro chodce a cyklisty v této frekventované ulici,“ popsal důvod stavby primátor města Prostějova František Jura. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost INSTA CZ s.r.o., Olomouc která podchod vybuduje za 4,7 milionu korun (vč. DPH).

Stavba byla v těchto dnech zahájena. (ber)

Rondel v Olomoucké brzdí dopravní inženýr

ilustrační foto studie

Nesouhlas se studií výstavby rondelu na křižovatce ulic Vápenice - Olomoucká vyslovil Michael Vafek z Dopravního inspektorátu Policie ČR Prostějov. Učinil tak ve stavebním a územním řízení, které je hlavním podkladem projektu. Radnice se ale plánu na jeho výstavbu nevzdává. 

Podle Vafka ve studii chybí kapacitní porovnání rondelu se stávající křižovatkou řízenou světelným signalizačním zařízením včetně jejich kapacitního vyhodnocení. „Navíc nejsou respektovány přirozené tahy pěší dopravy, a to především přecházení Olomoucké ulice, kde je vysoká intenzita chodců. Ve studii není respektován ani pěší tah jinými směry," konstatuje Vafek.

Podle náměstka primátorky Zdenka Fišera jde o studii, do zpracování projektu budou odborníci pracovat na všech připomínkách, které bude potřeba vyladit. 

Vedení města chystá úpravu semaforů v Olomoucké. Konečně

ilustrační foto ber

Interval cyklu semaforů regulujících dopravu v Olomoucké ulici bude pro motoristy příznivější. Změna se má týkat světelného signalizačního zařízení ve prospěch směru vozidel jedoucích do centra města, konkrétně v době od 14,00 do 16,30 hodin.

„Frekventovaná ulice se tak v dopravní špičce bude rychleji uvolňovat a věřím tomu, že se touto cestou alespoň trochu vyhneme kolonám, které jsou pro řidiče i životní prostředí velmi zatěžující," uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana. Úprava, jejímž výsledkem má být zkapacitnění směru do centra města, si vyžádá doplnění dalšího signálního programu s prodlouženou délkou cyklu.

Na střetu Valenty – Olomoucká vznikne světelně řízená křižovatka

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova schválila další krok, který vede k opravě frekventované křižovatky E. Valenty a ulice Olomoucká.  Formou výzvy jednomu zájemci zadá projektovou dokumentaci společnosti ATELIER DPK, Brno na světelně řízenou, průsečnou křižovatku. Vybudování křižovatky přijde na 5 milionů korun.

Zrychlení a usnadnění dopravy, to je hlavní záměr vedení města, které naplánovalo opravu křižovatky frekventovaného dopravního uzlu města. Obnovu měli radní na stole už i v dřívějších letech. Od původní představy o stavbě okružního křížení upustili z důvodu malého prostoru, nákladných přeložek inženýrských sítí a především z technicky dopravních důvodů. Nový záměr hovoří o křižovatce světelné.

Bezpečně přes Olomouckou ulici? Podchodem!

ilustrační foto MMP

Bezpečně přes Olomouckou ulici. Tak se dá nazvat snaha města Prostějova o vybudování podchodu pod mostem zmíněné lokality. Sloužit bude jak chodcům, tak i cyklistům a sníží na minimum riziko dopravních nehod.

Rada města Prostějova na svém úterním jednání schválila vyčlenit finance na zhotovení projektové dokumentace podchodu, který bude městskou pokladnu stát 90 tisíc korun.

Odpadkové koše blokují silnici. Z Olomoucké byly odstraněny

ilustrační foto iprostejov.cz

 

Na Magistrát města Prostějova dorazil dotaz jedné z obyvatelek města. Žádá umístění košů na odpadky do Olomoucké a Říční ulice. Odbor správy a údržby majetku tvrdí, že to rozhodně nebude snadné.

„Většina odpadkových košů a stanoviště na tříděný odpad byla z ul. Olomoucká odstraněna dle rozhodnutí Odboru dopravy. Jde o rušnou komunikaci I. třídy a povoleno zde bylo jen vysypávání komunálního odpadu, kdy ji blokuje při práci popelářský vůz,“ sděluje vedoucí odboru Libor Vojtek. Zároveň slibuje, že se pokusí situaci opět s Odborem dopravy řešit a několik košů na tuto ulici přidat.

Semafory v Olomoucké jsou hrozné. Kdepak, dí magistrát

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Hrozné a nepraktické řízení semaforu na křižovatce Olomoucká, Barákova, Sladkovského. Tak zní připomínka, kterou na web Prostějova umístil jeden z občanů. Magistrát vidí situaci jinak.

„K seřízení semaforů na křižovatce ulic Olomoucká – Sladkovského - Baráková v Prostějově uvádíme, že řízení křižovatky a železničního přejezdu je nastaveno v souladu s projektovou dokumentací a požadavky Dopravního inspektorátu Policie ČR a Českých drah,“ odpovídá odbor správy a údržby majetku města. (ber)

V Olomoucké budou další semafory

ilustrační foto iprostejov.cz

 

Komise dopravy doporučila Radě schválit instalaci semaforů v křižovatce ulic Olomoucká – sídliště Beneše. Nahradí tak kdysi prosazovanou kruhovou křižovatku.

„Semafory zde budou umístěny na základě doporučení komise dopravy. Reaguje na podněty obyvatel sídliště a motoristů všeobecně. Ti si stěžují na špatný výjezd,“uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Signalizační kabely jsou podle jeho slov protaženy už na zmíněnou křižovatku. „To bylo součástí rekonstrukce Olomoucké ulice. Osazení semaforů je ale další investiční akce,“ konstatoval Fišer.

Porucha signalizace železničního přejezdu brzdila provoz. Uvízli jste též?

ilustrační foto

 

Po půl jedenácté večer v neděli nahlásil muž na linku 156, že přibližně třicet minut svítí červené světlo na světelném zabezpečovacím zařízení v Olomoucké ulici. Závada byla odstraněna po víc než hodině.

"Někteří řidiči výstrahu nerespektovali a přejížděli přes železniční přejezd. Strážníci kontaktovali výpravčí místního nádraží a následně na jeho žádost usměrňovali provoz na přejezdu do doby, než byla porucha odstraněna," popsala incident strážník Jana Adámková. Zařízení bylo zprovozněno ve 23.30 hodin. (red)