průvodcování

Připravuje se nový průvodcovský okruh. Ukáže židovský Prostějov

ilustrační foto MMP

Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání na svém středečním jednání doporučila Radě města Prostějova rozšířit průvodcovské okruhy v Prostějově o trasu zaměřenou na prostějovskou židovskou komunitu.

Okruh s pracovním názvem "Prostějov židovský" by zahrnoval trasu od zámku, přes ulici Školní, nám. Svatopluka Čecha, ulice Demelovu, Křížkovského a Uprkovu. Členy komise po této trase provedla Jana Gáborová, vedoucí oddělení vnějších vztahů. Prohlídky se zúčastnily také studentky SOŠPO, které by v průběhu příští sezóny zajišťovaly průvodcovskou službu. (red)

Průvodcovská služba o prázdninách je zajištěna

ilustrační foto

Zajištěna bude v termínech od 30. 6. 2018 do 26. 8. 2018. O prohlídky se tradičně postarají studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov.

"Škola se dlouhodobě při výchovně - vzdělávací činnosti věnuje oblasti cestovního ruchu. Studenty připravuje i pro činnost průvodce. V rámci praktické výuky se studenti učí provázet například na zámcích v Boskovicích, Plumlově a v historickém centru Prostějova. Studenti školy se dobrovolně podílí na realizaci komentovaných prohlídek ve svém osobním volnu. Tradicí se staly prohlídky kostela Povýšení sv. Kříže a centra města. Podílíme se také Noci kostelů, kdy zajišťujeme průvodcovskou službu v kostele Povýšení sv. Kříže vč.

Průvodcovská služba během prázdnin

ilustrační foto SOŠPO

V Prostějově budou opět probíhat komentované prohlídky historického centra města, kostela Povýšení sv. Kříže v kombinaci s prohlídkami radniční věže.

„Vznikne tak zdařilý okruh nejen pro občany, ale zejména pro návštěvníky města. Tento postup se uplatňuje například u prohlídek hradů a zámků. Navíc o prázdninách budou v sobotu a neděli prohlídky radniční věže ještě vždy ve 14.00 a 15.00 hodin. Zájemci si tedy budou moci prohlídky různě prohodit či rozložit do několika dní, dle vlastní potřeby,“ zmínila primátorka města Alena Rašková s tím, že prohlídky budou mít na starosti nejen pracovníci magistrátu, ale také studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s r.o. (red)

Kostel v Mostkovicích se o víkendu otevře veřejnosti

ilustrační foto SOŠ podnikání a obchodu

 

Zcela ojedinělý zážitek mohou prožít návštěvníci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích 12. a 13. října 2013.  

Studentky SOŠ podnikání a obchodu provedou zájemce kostelem a ukáží vzácné gotické fresky, které se v tomto chrámu dochovaly. Návštěvníci tak mohou obdivovat malby ze života Panny Marie (Betlémská scéna Kristova narození, Ukřižování Krista na Kalvárii, Panna Marie Ochranitelka, Korunování Panny Marie a Zesnutí Panny Marie) z doby vlády Václava IV. Prohlídky probíhají v sobotu a neděli od 14.00 do 16.00 hod. v půlhodinových intervalech. Srdečně zvou farnost v Mostkovicích a SOŠ podnikání a obchodu Prostějov. (red)