Zdravé město

Prostějovsko na špici ČR v počtu nemocných s rakovinou prostaty

ilustrační foto internet

 

Nelichotivé prventství. To je skutečnost, kterou odhalily statistiky onemocnění. Prostějovsko má nejvyšší počet nově hlášených případů karcinomu prostaty vzhledem k počtu obyvatel v rámci celé České republiky! Město se proto hodlá zapojit do prevence v oblasti vážných onemocnění. Začíná už 20. ledna.

Zdravé město Prostějov ve spolupráci s Pavlem Holíkem, předsedou Komise zdravotní a sociální při Radě města, pořádá v pondělí 20. ledna od 17 hodin v kavárně Národního domu přednášku na téma "Důležitost prevence, včasného záchytu a léčby nádorového onemocnění prostaty." "Tato iniciativa přímo navazuje na připravovaný návrh zdravotní politiky Zdravého města Prostějova v oblasti podpory zdraví, zejména s důrazem na primární prevenci," zdůraznila Alena Rašková, náměstkyně primátora, která je zároveň garantem projektu Zdravé město Prostějov. Na akci je zvána široká veřejnost.(red)

Město pořádá seminář pro řidiče

ilustrační foto PČR

 

Již třetí seminář pro neprofesionální řidiče pořádá Zdravé město Prostějov. Tentokrát se akce uskuteční v pondělí 11. listopadu od 16 hodin v sále kulturního klubu DUHA. 

„Chceme, aby držitelé řidičských průkazů měli možnost seznámit se s novinkami v legislativě týkající se silničního provozu a předešli tak pokutám či vybodování. Seminář je zdarma, kapacita sálu dostatečná, takže věříme, že se akce setká s patřičnou pozorností a ohlasem,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková. (red)

 

 

OBRAZEM: Zdravé město slavilo Den bez aut

Foto ber

 

Součástí Evropského Dne bez aut, který pořádá Zdravé město Prostějov, byly v pondělí v Kolářových sadech nejrůznější aktivity. Svá stanoviště zde měli například ekologové, ale i strážníci.

"Děti si prohlédly výstavu o dopravě a zúčastnily se aktivit na téma „ekologicky šetrná doprava“. Musely pokázat nejen vědomosti, ale i obratnost," podotkla strážník Jana Adámková.