Dnes je Velký pátek

Dnes je Velký pátek
Foto plakát

Den ukřižování a smrti Ježíše Krista je dnem rozjímání a ticha. Bohoslužba na Velký pátek má tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže a přijímání. Velký pátek je podle pověr i dnem, kdy se otevírají hory, aby vydaly své poklady a tajemství. Mnoho lidí se vydalo hledat své štěstí – nabádaly je k tomu již pohanské tradice. Vodítkem při hledání takových míst mělo být zlaté kapradí, které označovalo místo zázraku. Vést k němu mohlo i zvláštní mihotání, nebo to, že se začaly objevovat jiskřičky nebo malé plamínky.

Podle pověstí se v ten den mohl otevřít i Blaník – a rytíři, kteří v něm čekají, mohou vyrazit překontrolovat, jak se českému lidu daří.

Magickou moc měla mít v tento den i obyčejná voda, proto lidé před východem slunce chodili k potokům, a protože měla mít léčivou sílu, omývali se jí nejen lidé, ale mnohde v ní koupali i dobytek.

Smrt Ježíše se připomínala i zákazem praní prádla v potoce, protože by se tak prý symbolicky namáčelo do jeho krve.

Vše se mělo v tento smutný den zastavit a truchlit pro Ježíše Krista. Velký pátek byl také ve znamení půstu – nesmělo se ani vařit, protože se neměl rozdělávat oheň.

Byly zapovězeny i těžké práce, stejně jako příliš hlučné aktivity, stejně jako práce na poli a v zemědělství vůbec. Nemělo se hýbat půdou.

Byl to den, během kterého bylo zakázáno cokoli půjčovat, ale ani prodávat nebo darovat, protože by to přineslo smůlu. Všechno, co byste přinesli do domu, mohlo by s sebou přinést i zlé síly. Proti nim chránily tzv. pašijové nitě, které se předly i přes zákaz práce, a pár stehů jimi na oblečení pak chránilo nositele právě před zlými duchy. Oblečení, které by jimi bylo sešité celé, by prý mělo dokonce ochránit před úderem blesku.

I když předešlé dny vyloženě nabádaly k úklidu, v tento den už se nemělo dělat ani to a rozhodně by se nemělo zametat a následně vynášet jakékoli smetí z domu. Vymetli a vynesli byste si i štěstí. (red)

Poslat nový komentář