Zoo Olomouc vrací sovu pálenou do volné přírody

Zoo Olomouc vrací sovu pálenou do volné přírody
Foto Jan Kirner

Tento týden byla zahájena příprava k vypuštění letošního mláděte sovy pálené do volné přírody. Stalo se tak ve spolupráci se Záchrannou stanicí v Bartošovicích, kde jsou sovy navraceny do přírody tzv. metodou soft release.

„Jedná se o velmi šetrnou metodu vypuštění, která je sice časově náročná, ale výrazně zvyšuje přežitelnost navrácených jedinců. Náš odchov byl tudíž vypuštěn do tzv. adaptační voliéry v areálu záchranné stanice. Zde se bude spolu s dalšími sovami rozlétávat na velké ploše, nabírat energii a učit se lovit živé hlodavce. Následně se otevřou dveře voliéry a ptáci se nechají dobrovolně vyletět, načež podle potravní nabídky dispergují do okolí a obsazují vhodná stanoviště,“ upřesňuje zoolog  Jan Kirner. „Oproti minulým rokům se letos podařilo odchovat pouze jedno mládě, samičku vylíhnutou 6. 6. 2022. Je to ale první potomek od mladého chovného páru, čehož si ceníme,“ dodává chovatelka Monika Davidová.

Za drastickým úbytkem sovy pálené, typického nočního predátora s výrazným obličejovým závojem, jehož stanovištěm byly povětšinou zemědělské usedlosti, které poskytovaly dostatek potravy v podobě hlodavců, stojí hned několik příčin. Den trávily sovy na opuštěných půdách, kde také vyváděly svá mláďata. To se ale v mnohém změnilo. Starých statků výrazně ubylo a hlodavci, trávení jedem, jsou pro sovy smrtelnou pastí. Tyto příčiny však nepatří k jediným. Proto museli ornitologové najít pro sovu náhradní řešení. Spočívá v instalaci speciálních budek, zabezpečených proti vniknutí predátorů, umístěných nejčastěji v areálech zemědělských družstev.

Z hlediska zvýšení šance na úspěšné vypuštění, je ideální podložení mláděte do budky volně žijícího páru, který vychovává stejně stará mláďata. Bohužel žádná z budek nebyla tentokrát případnými adoptivními rodiči obsazená. Letošní rok je celkově pro sovu pálenou velmi chudým. V celém Česku je zaznamenáno hnízdění pouze několika desítek párů.

Zoologická zahrada Olomouc se dlouhodobě podílí na repatriaci sovy pálené zpět do naší krajiny. Pojmem repatriace se označuje vypuštění živočicha do oblasti, kde dříve žil, ale z důvodu různých škodlivých vlivů z ní vymizel. Repatriace živočichů zpět do volné přírody je jedním z vrcholů činnosti moderních zoologických zahrad a jsme rádi, že můžeme takto přispívat k uchování druhového bohatství návratem právě tak důležitého článku potravního řetězce, jakým je právě charismatická sova pálená. (red)

Poslat nový komentář