Na novelu zákona o odpadech je Prostějov připraven

Na novelu zákona o odpadech je Prostějov připraven
ilustrační foto asa-group.cz

 

V souvislosti s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která vstoupí v platnost od 1. ledna 2015, musí město změnit vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Její znění projednala rada města a doporučila ji zastupitelstvu k dnešnímu schválení.

Podle novelizovaného zákona je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. „Povinnost obce na oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, jako papíru, plastů a skla plníme již dlouhodobě, a to systémem sběrných míst a svozu. Stejně tak jsme v předstihu již od roku 2011 zavedli oddělený svoz biologicky rozložitelného odpadu společně s možností domácího kompostování. Tento systém byl rozšířen v roce 2013 a 2014 pořízením dalších sběrných nádob a kontejnerů na bioodpad,“ vysvětlilo vedení města.

V případě nebezpečných odpadů a kovů město plní povinnost prostřednictvím dvou sběrných dvorů v ul. Anenská a Průmyslová. Vyhláškou tak dojde k definici odděleného ukládání kovů na sběrných dvorech a ve výkupnách kovů zapojených do systému sběru obce. Obyvatelům se rozšíří možnost ukládat kovy mimo sběrné dvory také do čtyř prostějovských výkupen (Haná Metal, ul. U Spalovny 11, Sběrna Valdemar Klich, Joštovo nám. 3, PV-RECYKLING, ul. Vrahovická 52, Metalšrot Tlumačov, ul. U Stadionu).

Kovy jsou definovány jako odděleně vytříděný drobný kovový odpad z provozu domácností (čisté plechovky, konzervy, hrnce, spreje atd.) a kovové odpady vzniklé při rekonstrukcích či výměnách vybavení domácností a nemovitostí (kamna, pletivo atd.). (red)

 

 

Poslat nový komentář