třídění odpadu

V soutěži O keramickou popelnici je Prostějov ve své kategorii třetí

ilustrační foto MMP

Prestižní ocenění za třídění komunálního odpadu je udělováno každoročně. Tato soutěž je tradičně součástí informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích v Olomouckém kraji. Zástupce úspěšných měst a obcí ocenili představitelé hejtmanství a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s, na zámku v Plumlově.

První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel obsadila Olomouc, následovaná Šumperkem a Prostějovem.

"Máme opravdu radost z tohoto umístění. Děkujeme našim občanům, že třídí. Těm patří toto ocenění, těm patří naše díky," uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Olomoucký kraj se společností EKO-KOM, a.s., je zapojeno 399 obcí a měst Olomouckého kraje. V samotném klání se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM.

Množství odpadu v Prostějově roste. I tříděného

Ilustrační foto ber

Odbor správy a údržby majetku města Prostějova pravidelně měsíčně vyhodnocuje množství a náklady na likvidaci jednotlivých složek komunálního odpadu svezeného od občanů a uloženého na sběrných dvorech.

„Od začátku roku 2020 v porovnání s rokem 2019 jsme zaznamenali nárůst množství jak směsného odpadu, tak i všech složek tříděného odpadu – plast, papír, sklo, bioodpad. Možnou příčinou jsou parně opatření v souvislostí s pandemií COVID – 19, kdy obyvatelé nakupovali více balených potravin a domácnosti produkovaly více odpadů. Dále zaznamenáváme nárůst také v případě svezeného bioodpadu. Zde se jedná o období bohaté na srážky, což vede k rychlejšímu růstu trávy a nutné její časté likvidaci a odvozu,“ okomentoval situaci 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Třídit můžeme i kovy! Do žlutých kontejnerů!

ilustrační foto

Město ve spolupráci se společností FCC Prostějov, s.r.o. zavádí novinku ve třídění odpadů z domácností. Nyní je možné drobný kovový odpad jako plechovky od nápojů, potravin a podobně ukládat do žlutých kontejnerů původně určených pouze pro plast či nápojové kartony.

Drobný kovový odpad jsou typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Odpad uložil vedle kontejnerů. Bude platit

ilustrační foto ber

Ve středu 1. srpna v dopoledních hodinách přijali prostějovští strážníci na lince 156 oznámení o neznámém muži, který uložil odpad ke kontejnerům. Na místo  byla vyslána hlídka. Oznamovatel strážníkům uvedl, že muže dokonce i upozornil na jeho nevhodné chování. Ten na to nereagoval a se slovy, že je mu to jedno, místo opustil. 

Oznamovatel hlídce sdělil i registrační značku auta, se kterým neznámý muž odjel. Z evidence byl zjištěn provozovatel. "Svým jednáním je dotyčný důvodně podezřelý z přestupku. Podle zákona o odpadech se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpad mimo vyhrazená místa. Celá záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Ten má možnost uložit pokutu do 50.000 Kč," uvedla strážník Tereza Greplová. (red)

 

Tašky na tříděný odpad jsou zcela rozebrány

ilustrační foto

K dispozici byly dvě tisícovky sad tašek na tříděný odpad (tisíc kusů menších + tisíc kusů větších. Tašky jsou zcela rozebrány a v současné době se neplánuje jejich další dohotovení. S další výrobou tašek se v současné době nepočítá.

"Sady tašek byly vydávány občanům města s trvalým pobytem v Prostějově, kteří jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedna sada tašek byla vydávána na domácnost, nikoliv na poplatníky žijící ve společné domácnosti," uvedl vedoucí oddělení údržby majetku města Magistrátu města Prostějova Jaroslav Chromek. V současné době čeká město na schválení dotace na pořízení bio nádob, které si občané města již objednali. (red) 

 

 

Tašky na tříděný odpad budou opět k mání!

ilustrační foto MMP

Město nechalo vyrobit dva tisíce sad tašek na tříděný odpad. Výdej bude zahájen od pondělí 12.03.2018, a to až do vyčerpání zásob na oddělení informační služby, vedle budovy radnice na náměstí T. G. Masaryka.

„K dispozici budou dvě tisícovky sad tašek na tříděný odpad (tisíc kusů menších + tisíc kusů větších). Jedna sada obsahuje tašku na papír, sklo a plasty. Menší tašky jsou určeny především do bytových zástaveb a na sídliště, větší pak do rodinných domů. Sady tašek budou vydávány občanům města s trvalým pobytem v Prostějově, kteří jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Město nakoupí další tašky na tříděný odpad!

ilustrační foto

O tašky na tříděný odpad byl velký zájem. Tašky v minulém týdnu daroval Prostějovu v počtu jedno sto devadesáti kusů Olomoucký kraj. Vedení města proto pořídí dva tisíce dalších. O termínu jejich vydávání bude město informovat.

„Po taškách se takzvaně zaprášilo, a proto pro občany pořídíme další. Půjde o tisícovku velkých tašek a tisícovku menších. Lidé si budou moci vybrat ten typ, který se jim pro jejich třídění odpadu bude více hodit,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil s tím, že jedna sada bude obsahovat tašku na papír, sklo a plasty. Menší budou spíše určeny především do bytových zástaveb a na sídliště, větší pak do rodinných domů. Uvidíme, jaký bude o tašky zájem,“ doplnil náměstek Pospíšil.

Tašky na tříděný odpad jsou k dispozici

ilustrační foto Olomoucký kraj

Tašky na tříděný odpad daroval Prostějovu v počtu 190 kusů Olomoucký kraj. Lidé si je mohou - od středy 17.1.2018 - vyzvednout na oddělení informační služby na radnici. Tašky na tříděný odpad budou bezplatně vydávány občanům města, kteří mají trvalý pobyt v Prostějově, dle jejich zájmu, a to až do vyčerpání zásob.

Vše probíhá v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“, který realizuje dárce ve spolupráci s právnickou osobou EKO-KOM, a.s. v Olomouckém kraji na základě Dohody o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“. (red)

 

Vedení města chystá další kroky v separaci bioodpadů

ilustrační foto MMP

Radní schválili projektový námět Systém pro separaci bioodpadů a přípravu a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci. Důvodem je ukončení skládkování v roce 2024.

„Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory a tak ji logicky chceme využít. Skládkování nám v roce 2024 zakáže zákon a tak musíme řešit, jak dál postupovat a kam s odpadem,“ uvádí náměstek primátorky Jiří Pospíšil s tím, že žádosti o dotační finance jsou přijímány do 1. 12. 2017. Vyhlášená dotace je poskytována s maximální hranicí 85 procent celkových způsobilých výdajů, minimální výdaje projektu pak mají hranici na 500 tisících korun (bez DPH).

Fotopostřeh: Recyklují i zastupitelé

ilustrační foto

Dlohotrvající jednání prostějovského zastupitelstva se neobejdou bez občerstvení. Na posledním zasedání přibyly v obřadní síni kontejnery na třídění odpad.

A byly řádně využity. Jak mohou PvNovinky potvrdit, zastupitelé poctivě třídili plast, papír i ostatní odpad. (ber)