třídění odpadu

Množství odpadu v Prostějově roste. I tříděného

Ilustrační foto ber

Odbor správy a údržby majetku města Prostějova pravidelně měsíčně vyhodnocuje množství a náklady na likvidaci jednotlivých složek komunálního odpadu svezeného od občanů a uloženého na sběrných dvorech.

„Od začátku roku 2020 v porovnání s rokem 2019 jsme zaznamenali nárůst množství jak směsného odpadu, tak i všech složek tříděného odpadu – plast, papír, sklo, bioodpad. Možnou příčinou jsou parně opatření v souvislostí s pandemií COVID – 19, kdy obyvatelé nakupovali více balených potravin a domácnosti produkovaly více odpadů. Dále zaznamenáváme nárůst také v případě svezeného bioodpadu. Zde se jedná o období bohaté na srážky, což vede k rychlejšímu růstu trávy a nutné její časté likvidaci a odvozu,“ okomentoval situaci 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Třídit můžeme i kovy! Do žlutých kontejnerů!

ilustrační foto

Město ve spolupráci se společností FCC Prostějov, s.r.o. zavádí novinku ve třídění odpadů z domácností. Nyní je možné drobný kovový odpad jako plechovky od nápojů, potravin a podobně ukládat do žlutých kontejnerů původně určených pouze pro plast či nápojové kartony.

Drobný kovový odpad jsou typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Odpad uložil vedle kontejnerů. Bude platit

ilustrační foto ber

Ve středu 1. srpna v dopoledních hodinách přijali prostějovští strážníci na lince 156 oznámení o neznámém muži, který uložil odpad ke kontejnerům. Na místo  byla vyslána hlídka. Oznamovatel strážníkům uvedl, že muže dokonce i upozornil na jeho nevhodné chování. Ten na to nereagoval a se slovy, že je mu to jedno, místo opustil. 

Oznamovatel hlídce sdělil i registrační značku auta, se kterým neznámý muž odjel. Z evidence byl zjištěn provozovatel. "Svým jednáním je dotyčný důvodně podezřelý z přestupku. Podle zákona o odpadech se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpad mimo vyhrazená místa. Celá záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Ten má možnost uložit pokutu do 50.000 Kč," uvedla strážník Tereza Greplová. (red)

 

Tašky na tříděný odpad jsou zcela rozebrány

ilustrační foto

K dispozici byly dvě tisícovky sad tašek na tříděný odpad (tisíc kusů menších + tisíc kusů větších. Tašky jsou zcela rozebrány a v současné době se neplánuje jejich další dohotovení. S další výrobou tašek se v současné době nepočítá.

"Sady tašek byly vydávány občanům města s trvalým pobytem v Prostějově, kteří jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedna sada tašek byla vydávána na domácnost, nikoliv na poplatníky žijící ve společné domácnosti," uvedl vedoucí oddělení údržby majetku města Magistrátu města Prostějova Jaroslav Chromek. V současné době čeká město na schválení dotace na pořízení bio nádob, které si občané města již objednali. (red) 

 

 

Tašky na tříděný odpad budou opět k mání!

ilustrační foto MMP

Město nechalo vyrobit dva tisíce sad tašek na tříděný odpad. Výdej bude zahájen od pondělí 12.03.2018, a to až do vyčerpání zásob na oddělení informační služby, vedle budovy radnice na náměstí T. G. Masaryka.

„K dispozici budou dvě tisícovky sad tašek na tříděný odpad (tisíc kusů menších + tisíc kusů větších). Jedna sada obsahuje tašku na papír, sklo a plasty. Menší tašky jsou určeny především do bytových zástaveb a na sídliště, větší pak do rodinných domů. Sady tašek budou vydávány občanům města s trvalým pobytem v Prostějově, kteří jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Město nakoupí další tašky na tříděný odpad!

ilustrační foto

O tašky na tříděný odpad byl velký zájem. Tašky v minulém týdnu daroval Prostějovu v počtu jedno sto devadesáti kusů Olomoucký kraj. Vedení města proto pořídí dva tisíce dalších. O termínu jejich vydávání bude město informovat.

„Po taškách se takzvaně zaprášilo, a proto pro občany pořídíme další. Půjde o tisícovku velkých tašek a tisícovku menších. Lidé si budou moci vybrat ten typ, který se jim pro jejich třídění odpadu bude více hodit,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil s tím, že jedna sada bude obsahovat tašku na papír, sklo a plasty. Menší budou spíše určeny především do bytových zástaveb a na sídliště, větší pak do rodinných domů. Uvidíme, jaký bude o tašky zájem,“ doplnil náměstek Pospíšil.

Tašky na tříděný odpad jsou k dispozici

ilustrační foto Olomoucký kraj

Tašky na tříděný odpad daroval Prostějovu v počtu 190 kusů Olomoucký kraj. Lidé si je mohou - od středy 17.1.2018 - vyzvednout na oddělení informační služby na radnici. Tašky na tříděný odpad budou bezplatně vydávány občanům města, kteří mají trvalý pobyt v Prostějově, dle jejich zájmu, a to až do vyčerpání zásob.

Vše probíhá v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“, který realizuje dárce ve spolupráci s právnickou osobou EKO-KOM, a.s. v Olomouckém kraji na základě Dohody o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“. (red)

 

Vedení města chystá další kroky v separaci bioodpadů

ilustrační foto MMP

Radní schválili projektový námět Systém pro separaci bioodpadů a přípravu a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci. Důvodem je ukončení skládkování v roce 2024.

„Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory a tak ji logicky chceme využít. Skládkování nám v roce 2024 zakáže zákon a tak musíme řešit, jak dál postupovat a kam s odpadem,“ uvádí náměstek primátorky Jiří Pospíšil s tím, že žádosti o dotační finance jsou přijímány do 1. 12. 2017. Vyhlášená dotace je poskytována s maximální hranicí 85 procent celkových způsobilých výdajů, minimální výdaje projektu pak mají hranici na 500 tisících korun (bez DPH).

Fotopostřeh: Recyklují i zastupitelé

ilustrační foto

Dlohotrvající jednání prostějovského zastupitelstva se neobejdou bez občerstvení. Na posledním zasedání přibyly v obřadní síni kontejnery na třídění odpad.

A byly řádně využity. Jak mohou PvNovinky potvrdit, zastupitelé poctivě třídili plast, papír i ostatní odpad. (ber)

Nápojové obaly patří do plastů!

ilustrační foto

Třídíte odpad a nevíte, kam s nápojovými obaly od džusu, mléka a podobně? Odpověď je na žlutých kontejnerech na plast.

„V Prostějově pro ukládání obalů od mléka, džusů apod. slouží žluté kontejnery společně s plastem, tak, jak je uvedeno na kontejneru. Na třídících linkách jsou potom jednotlivé složky separovány,“ vysvětlila mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

V některých městech jsou ke sběru tzv. tetrapacků určeny oranžové barvy. (ber)