třídění odpadu

Děkujeme, že třídíte odpady, zní z radnice

ilustrační foto MMP

Tento týden byli v Olomouci oceněni zástupci nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje v třídění odpadů za rok 2015. V jedenáctém ročníku tradiční soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI byly vyhodnoceny celkem čtyři kategorie podle velikosti obcí a měst. Prostějov získal v rámci soutěže o Keramickou popelnici třetí místo v Olomouckém kraji.

„Poskočili jsme o jedno místo oproti roku 2014, tedy na třetí místo a získali desetitisícovou prémii, plus pamětní strom, který v Prostějově zasadíme. Největší zásluhu na tomto ocenění mají sami občané, že tak kvalitně v současné době třídí. Za to jim patří dík,“ uvedl k ocenění náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Jeho slova doplnila Pavla Bendová ze společnosti EKO-KOM, a.s.: "Oceněná města a obce jsou tahouny Olomouckého kraje, který patří v třídění odpadů mezi nejlepší regiony v České republice.

Z Raisovy ulice zmizely kontejnery. Vrátí se, hlásí magistrát

ilustrační foto čtenářka

Na redakci PvNovinek se obrátila jedna z obyvatelek Raisovy ulice v Prostějově, paní Markéta. Stěžovala si na fakt, že z ulice zmizely kontejnery na tříděný odpad. Podle radnice by se měly kontejnery zase vrátit.

„Měli jsme tu jeden na čiré sklo, jeden na barevné sklo, dva na plasty a dva na papír. Všechny byly používané víc než hodně, takže jsme potřebovali nějaký kontejner navíc. Jenže ony naopak zmizely všechny, takže nejbližší místo je na Boženy Němcové, kde jsou kontejnery stále přeplněné a lidé dávají odpad v taškách k nim. Nerozumím tomu,“ napsala čtenářka.

Na dotaz reagoval vedoucí oddělení údržby majetku Odboru správy a údržby majetku města Prostějova Jaroslav Chromek.

Prostějov získal cenu za třídění odpadů

Foto ber

Podesáté v historii předali zástupci Olomouckého kraje a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM ocenění v soutěži „O keramickou popelnici“ obcím a městům, jejichž občané nejlépe třídí využitelné odpady. Jedno z ocenění získalo i město Prostějov v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel. Skončilo čtvrté.

Kvůli spravedlivějšímu hodnocení byly letos obce nově rozděleny do čtyř namísto dosavadních tří velikostních kategorií. V rámci celé republiky se sjednotila i pravidla krajských soutěží. Mezi městy nad 15 tisíc obyvatel obsadila první pozici Olomouc následovaná Šumperkem a Hranicemi, Prostějov byl čtvrtý.
„Největší dík patří našim občanům, je jejich zásluha, že jsme získali toto ocenění,“uvedlo vedení města na tiskové konferencil. Město Prostějov doposud vybudovalo 175 míst na třídění odpadu s minimální docházkovou vzdáleností a další ještě vzniknou.

Děti se učily třídit odpad

Foto MMP

 

Školáci se v minulém týdnu seznámili, v rámci projektu „Recyklohraní“, s činností a významem sběrných dvorů. Téměř tři stovky dětí ze základních škol si mohly vyzkoušet, jak třídit odpad.

Eko-naučné akce „Zaskočte si pro radu“ se například zúčastnily děti ze Základní školy v ulici E. Valenty Prostějov. 

Odpad třídíme i na nádraží

Foto ber

 

Třídit odpad nejen v každé obci, ale  i na 508 vlakových nádražích po celé ČR, dát práci lidem se zdravotním postižením a přiblížit smysl a užitečnost evropských dotací veřejnosti. To je v kostce obsah projektu, který umístil na nádražích 1865 nádob na třídění papíru, plastu, skla, kovů a směsného komunálního odpadu. Najdeme je i na prostějovském hlavním nádraží.

Boxy na třídění odpadu mají ve správě České dráhy a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). „Jenom na pražském hlavním nádraží se ročně sebere 85 tun nevytříděného směsného komunálního odpadu, z toho 58 tun činí odpad, který lidé vyprodukují přímo v budově nádraží. Když se to sečte na 508 nádražích, kde budou boxy postupně umístěny, tak se jedná o stovky tun odpadků, které nyní budou moci cestující třídit,“ vysvětlil už před časem místopředseda představenstva Českých drah Ludvík Urban s tím, že koše dostanou nádraží, kde se denně pohybuje více než 300 cestujících.

Odpad budeme třídit i na nádraží. Už letos

ilustrační foto

 

Třídit odpad nejen v každé obci, ale nově i na 508 vlakových nádražích po celé ČR, dát práci lidem se zdravotním postižením a přiblížit smysl a užitečnost evropských dotací veřejnosti. To je v kostce obsah projektu, který  představil ministr životního prostředí Richard Brabec. 1865 nádob na třídění papíru, plastu, skla, kovů a směsného komunálního odpadu ještě letos nainstaluje chráněná dílna, která zaměstnává víc než 50 % osob s handicapem, a to v rámci společného projektu MŽP, Národní rady osob se zdravotním postižením, Českých drah a SŽDC.

1855 boxů na třídění odpadu budou mít ve správě České dráhy a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), 10 košů bude umístěno v budově MŽP.

Na novelu zákona o odpadech je Prostějov připraven

ilustrační foto asa-group.cz

 

V souvislosti s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která vstoupí v platnost od 1. ledna 2015, musí město změnit vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Její znění projednala rada města a doporučila ji zastupitelstvu k dnešnímu schválení.

Podle novelizovaného zákona je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. „Povinnost obce na oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, jako papíru, plastů a skla plníme již dlouhodobě, a to systémem sběrných míst a svozu. Stejně tak jsme v předstihu již od roku 2011 zavedli oddělený svoz biologicky rozložitelného odpadu společně s možností domácího kompostování.

Díky dotaci město pořídí další nádoby na bioodpad

ilustrační foto

Statutární město Prostějov pořídí 440 nových sběrných nádob na bioodpad. Prostějované mohou nyní žádat o jejich zapůjčení - město nádoby poskytne zdarma.

„Získali jsme dotaci 570 tisíc korun, což je devadesát procent z celkových nákladů projektu. Město dofinancuje zbývajících deset procent, tedy 57 tisíc korun," vypočítal Jiří Pospíšil, první náměstek primátora. Stejně jako v roce 2011 do Prostějova zamíří peníze z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Tehdy bylo pořízeno 600 bionádob o objemu 140 litrů a 700 kusů kompostérů o objemu 400 litrů.