Vedení města chystá další kroky v separaci bioodpadů

Vedení města chystá další kroky v separaci bioodpadů
ilustrační foto MMP

Radní schválili projektový námět Systém pro separaci bioodpadů a přípravu a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci. Důvodem je ukončení skládkování v roce 2024.

„Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory a tak ji logicky chceme využít. Skládkování nám v roce 2024 zakáže zákon a tak musíme řešit, jak dál postupovat a kam s odpadem,“ uvádí náměstek primátorky Jiří Pospíšil s tím, že žádosti o dotační finance jsou přijímány do 1. 12. 2017. Vyhlášená dotace je poskytována s maximální hranicí 85 procent celkových způsobilých výdajů, minimální výdaje projektu pak mají hranici na 500 tisících korun (bez DPH).

„V projektu navrhujeme další rozšíření počtu bionádob vydaných občanům a rozmístění kontejnerů na bioodpad na sídlištích. Vše v návaznosti na přetrvávající zájem ze strany občanů města o výdej nádob a kontejnerů na bioodpad. Budeme pořizovat celkem 550 kusů sběrných nádob o objemu 240 litrů a 10 kusů kontejnerů o objemu 770 litrů. Současné trasy svozu bioodpadu budou doplněny o další ulice a sídliště,“ doplňuje Pospíšil. Projekt je rozšířením předchozích dvou na separaci bioodpadů, které byly již dříve podpořeny Operačním programem Životní prostředí.

„Cíl je jasný – jde o snížení celkového množství biologicky rozložitelného odpadu. Jeho separací totiž dochází k úspoře nákladů na likvidaci komunálního odpadu a to je hodně důležitý aspekt, který nás musí zajímat,“ uzavírá náměstek Jiří Pospíšil.

Ve společném měšci je v současnosti alokováno - na schválené projekty - 800 milionů korun. (red)

 

Poslat nový komentář