Děti se učily třídit odpad

Děti se učily třídit odpad
Foto MMP
Další fotky: 
Děti se učily třídit odpad

 

Školáci se v minulém týdnu seznámili, v rámci projektu „Recyklohraní“, s činností a významem sběrných dvorů. Téměř tři stovky dětí ze základních škol si mohly vyzkoušet, jak třídit odpad.

Eko-naučné akce „Zaskočte si pro radu“ se například zúčastnily děti ze Základní školy v ulici E. Valenty Prostějov. „Program byl přichystán pečlivě, úvodní část o obecných principech recyklace byla časově přizpůsobená věku a znalostem žáků. Ve druhé části, což byla praktická prohlídka sběrného dvora s ukázkou sbíraných a tříděných odpadů, měli školáci možnost klást dotazy, které jim pracovník sběrného dvora zodpovídal. Třetí, zábavná část byla z pohledu dětí pochopitelně nejlepší. Měly možnost se aktivně zapojit do připravených úkolů a výhodou bylo, že u soutěžních stanovišť byli studenti věkově blízcí našim žákům,“ uvedl jeden z učitelů školy, Radomír Palát. Exkurze podle jeho slov splnila představy učitelů o přínosu celé akce. „Žáci v praxi viděli to, co ve škole probíráme teoreticky. Vzhledem k tomu, že jsme zapojeni do projektu „Recyklohraní“ a ve škole sbíráme staré elektrospotřebiče, vysloužilé baterie, staré tonery do tiskáren a kopírek, vysloužilý olej, nám tato exkurze propojila naše školní aktivity s reálným pohledem na třídění odpadů,“ uvedl Palát.Na návštěvu sběrného dvora přišlo 295 žáků ze základních škol. Spolupořadatelem byl kolektivní systém ELEKTROVIN, takže děti se dozvěděly o zpětném odběru elektrických spotřebičů, o významu jejich recyklace, jak z ekologického hlediska, tak i ekonomického. „Školáci teď vědí, že materiály vytěžené z recyklací lze znovu použít ve výrobě, že se tím šetří surovinové zdroje v přírodě. Důraz byl také kladen na vysvětlení, že byť se do popelnic malé spotřebiče vejdou, nepatří do nich, protože se v nich mění v nebezpečný odpad,“ dodala zástupkyně realizační agentury Omne bonum Dagmar Doubravová. Akce je společným projektem jednotlivých krajů ČR a neziskové společnosti ELEKTROWIN. Probíhá již pátým rokem, vždy v červnu a v září v několika městech několika krajů. (Zdroj MMPv)

Poslat nový komentář