Díky dotaci město pořídí další nádoby na bioodpad

Díky dotaci město pořídí další nádoby na bioodpad
ilustrační foto
Další fotky: 
Díky dotaci město pořídí další nádoby na bioodpad

Statutární město Prostějov pořídí 440 nových sběrných nádob na bioodpad. Prostějované mohou nyní žádat o jejich zapůjčení - město nádoby poskytne zdarma.

„Získali jsme dotaci 570 tisíc korun, což je devadesát procent z celkových nákladů projektu. Město dofinancuje zbývajících deset procent, tedy 57 tisíc korun," vypočítal Jiří Pospíšil, první náměstek primátora. Stejně jako v roce 2011 do Prostějova zamíří peníze z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Tehdy bylo pořízeno 600 bionádob o objemu 140 litrů a 700 kusů kompostérů o objemu 400 litrů.

„Letos bude nových 400 stočtyřicetilitrových nádob určeno pro občany žijící v rodinných domech. Dalších 40 kusů kontejnerů o objemu 770 litrů rozšíří stanoviště tříděného odpadu hlavně na sídlištích a u škol," vysvětlil Jiří Pospíšil.

Předpokládaný výdej nádob, který proběhne na sběrných dvorech, se uskuteční přibližně koncem letošního roku. Zájemci z řad obyvatel města si mohou výpůjčku rezervovat už nyní na Odboru správy a údržby majetku města u Ilony Kovaříkové, tel. 582 329 559 nebo emailem: ilona.kovarikova@prostejov.eu (prosíme zájemce o uvedení jména, adresy a telefonního čísla). Výpůjčka je od města zdarma na základě smlouvy. Vyvážení nádob není zpoplatněno samostatně, ale je součástí stávajících poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, kdy bioodpad je vytříděná složka komunálního odpadu.

Sběrné bionádoby se v Prostějově setkaly s velkým ohlasem a zájmem občanů. „Evidujeme seznam žadatelů, na které se minule nedostalo. Je aktuální, zájemci o biopopelnici nemusí proto žádat znovu," informovala Jana Gáborová, mluvčí prostějovské radnice. O průběhu a termínech výdeje bionádob budou občané informováni v místních periodikách a na webových stránkách města. (red)

 

Poslat nový komentář