Množství odpadu v Prostějově roste. I tříděného

Množství odpadu v Prostějově roste. I tříděného
Ilustrační foto ber

Odbor správy a údržby majetku města Prostějova pravidelně měsíčně vyhodnocuje množství a náklady na likvidaci jednotlivých složek komunálního odpadu svezeného od občanů a uloženého na sběrných dvorech.

„Od začátku roku 2020 v porovnání s rokem 2019 jsme zaznamenali nárůst množství jak směsného odpadu, tak i všech složek tříděného odpadu – plast, papír, sklo, bioodpad. Možnou příčinou jsou parně opatření v souvislostí s pandemií COVID – 19, kdy obyvatelé nakupovali více balených potravin a domácnosti produkovaly více odpadů. Dále zaznamenáváme nárůst také v případě svezeného bioodpadu. Zde se jedná o období bohaté na srážky, což vede k rychlejšímu růstu trávy a nutné její časté likvidaci a odvozu,“ okomentoval situaci 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil. Na základě skutečně fakturovaných nákladů za likvidaci komunálních odpadů, za období leden–srpen 2020, bude třeba vydat částku ve výši 9.4 miliony korun. „Průměrnou výši měsíčních nákladů za svoz, sběr a nakládání s komunálním odpadem do konce roku 2020 odhadujeme asi na 4,3 milionu korun, z čehož je zřejmé, že náklady za likvidaci odpadu za měsíce září až listopad 2020 budou asi 13 milionů korun,“ doplnil Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář