Třídit můžeme i kovy! Do žlutých kontejnerů!

Třídit můžeme i kovy! Do žlutých kontejnerů!
ilustrační foto

Město ve spolupráci se společností FCC Prostějov, s.r.o. zavádí novinku ve třídění odpadů z domácností. Nyní je možné drobný kovový odpad jako plechovky od nápojů, potravin a podobně ukládat do žlutých kontejnerů původně určených pouze pro plast či nápojové kartony.

Drobný kovový odpad jsou typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

"Třídící linka společnosti FCC Prostějov, s.r.o. umožňuje separaci plastů a kovů, proto zavádíme novinku ve třídění odpadů z domácností, kdy je možné drobný kovový odpad ukládat do zmíněných žlutých kontejnerů původně určených pouze pro plast. Na žluté kontejnery po městě bude doplněna samolepka s informací o možnosti ukládání kovů. Stávající šedé kontejnery určené pouze na kovový odpad zůstanou na svých stanovištích ponechány. Děkujeme občanům města, že třídí odpad. Zavedením této možnosti se zvýší množství vytříděných odpadů," uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil. (red)

Komentáře

Také by to ale chtělo zohlednit četnost vyvážení a množství kontejnerů. Stačí vidět, že ochotní třídiči odpadu jsou mnohdy nuceni ponechat odpad ležet vedle kontejneru a tím riskují potrestání za znečištění. Nebo je nějaká rada, jak postupovat, když přinesu roztříděný odpad a kontejner je plný? První, druhý den. Pak se nám nabízí Nerudovské ,,kam s ním"

Poslat nový komentář