Treking u sousedů - pohoří Schneealpe

Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
foto archiv Josef Franc
Další fotky: 
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe
Treking u sousedů - pohoří Schneealpe

 

Mezi rakouská pohoří, řadící se do takzvaných Vídeňských domácích hor (Wiener Hausberge) patří i rozlohou nevelké, avšak velice malebné hory Schneealpe, kde lze velice příjemně strávit několik dní nenáročnou horskou turistikou v romantickém a klidném prostředí.

Toto vápencové pohoří, vzdálené asi 120 km jihozápadně od Vídně, je sevřeno z východní strany pohořím Raxalpe, zatímco na západě se tyčí Hohe Veitsch a Hochschwab.

Schneealpe jsou lesnatým pohořím, posetým nesčetnými malebnými horskými loukami, s krasovým rázem vrcholových partií. Pohoří není nikterak náročné na přístup, neboť výstup z údolí na jižní či západní straně na náhorní planinu s loukami Hinteralm nepřevyšuje 600 výškových metrů. Osvědčeným výchozím místem je vesnice Frein a.d. Mürz v  severozápadní části pohoří, kde lze vozidlo odstavit na neplaceném parkovišti u hotelu na okraji obce. Příjezd je sem možný po dálnici A2 z Vídně na Wiener Neustadt, za nímž sjedeme na rychlostní silnici S6 směr Semmering a pokračujeme do města Mürzzuschlag. Zde odbočíme na okresní silnici směrem na Mariazell a přes Neuberg a.d.Mürz a Mürzsteg dojedeme až na Frein a.d.Mürz.

VZHŮRU NA NÁHORNÍ LOUKY HINTERALM

Od hotelu sejdeme přes silnici k mostu přes říčku Mürz, odkud vychází červeně značená cesta č. 435, po níž začínáme zprvu lesní cestou a po chvíli úzkými pěšinami stoupat nad údolí. Čím výš se dostáváme, tím víc se odkrývají výhledy na údolí v severní části i vrcholky protilehlých hor. Před závěrečným stoupáním nad horní hranici lesa pokračuje stezka levým úbočím svahu, kde musíme dávat pozor na značení, neboť v tomto úseku lesa došlo nedávno ke značným polomům a svah je beze stromů. Po vystoupání svahu procházíme kolem několika obrovitých smrků a po dvou hodinách výstupu z údolí se dostáváme na okraj louky Roβwiese ve výšce 1420 metrů, z níž se ozývají zvonky popásajících se stád krav. Značka dál pokračuje pěšinou mírně zvlněným terénem středem louky k protilehlému okraji lesa, z něhož pak po dalším kilometru chůze přicházíme na okraj rozlehlé náhorní louky Hinteralm, jejíž kouzelnou malebnost dokreslují stylové dřevěné salaše v její levé, horní části. Mezi nimi je vsazena i samoobslužná horská chata  Hinteralmhaus, která slouží turistům jako výborná základna pro pěší výšlapy po okolí.

OKRUŽNÍ TŮRA PŘÍRODNÍ REZERVACÍ NASSKÖHR

Okružní túra chráněnou přírodní oblastí „Naturschutzgebiet Naβköhr“, je velice hezkým výletem, který je možno absolvovat i s dětmi. Oblast se nachází v dolině pod severovýchodními stěnami náhorní louky Hinteralm, od chaty Hinteralmhaus k ní vede vlevo jižním směrem značená cesta č. 401 přes louku k bráně v ohrazení. Po její levé straně se na okraji svahu nad dolinou Naβköhr nachází dřevěné odpočívadlo, z něhož je náramný panoramatický výhled na celou dolinu s lesy i loukami, nad nimiž se k jihovýchodu zvedá mohutný masív nejvyššího vrcholu pohoří Schneealpe – Windberg (1903 m.n.m). Ten dělá opravdu čest svému jménu -Větrná hora, neboť většina mraků, které se v této části vyskytnou, se valí právě přes tuto horu.

Od vyhlídky začíná sestup kamenitou cestou, označenou č. 401 a 436, podél skalních stěn po pravé straně. Projdeme dvěma skalními branami a na křižovatce lesních cest se u mohutného smrku dáváme vlevo a dál klesáme do doliny. U turistického rozcestníku v dolině pak odbočujeme vlevo na cestu č. 436 kolem krasového propadání potoka na Unterer Haselboden.  Cestou nádherným lesem pokračujeme kolem staré lovecké chaty a horských slatí pod skalní stěnou Klobenwände k loukám Capellarowiesen,ohraničených od severozápadu k 

jihovýchodu horským hřebenem. Stáda krav se pasou na okolních zvlněných loukách, z jejichž středu vytéká potůček, klikatící se kolem cesty, po níž mírně stoupáme k rozcestníku u samoty Bodner Au. Vpravo odbočuje značená cesta č. 401, která na dalších sedmi kilometrech zdolává 600 výškových metrů k vrcholu Windberg,k jehož dosažení je třeba počítat ještě se třemi hodinami chůze.

Vydáváme se vlevo a kolem horské louky Bodenalm lesní silničkou vystoupáme nad horní hranici lesa do sedla Tabersattel, mezi vrcholy Kleines Waxenegg a Hohe Waxenegg. Odtud pokračujeme vrstevnicovou cestou po úbočí hřebene, s náramnými výhledy na dolinu i okolní kopce, kolem soukromé chaty Waxenegghütte ve výšce 1509 metrů. Zde přecházíme na značenou pěšinu, která nás vede zvlněným krasovým terénem, lesem i horskými pasekami až do sedélka vlevo od vrcholu  Spielkogel. Odtud již v podstatě sestupujeme kvetoucími loukami nad skalními stěnami Klobenwände až k chatě Hinteralmhaus. Absolvování tohoto velice zajímavého a pohodového okruhu, který měří asi 13 kilometrů s převýšením 360 metrů zabere zhruba čtyři hodiny; ti turisté, kteří se rozhodnou přidat si ještě výstup na horu Windberg, musí počítat s celkovými 8 hodinami. Přechod od chaty Hinteralm přes vrchol Windberg k chatě Schneealpenhaus, ležící jihovýchodně pod vrcholovým masivem zabere asi 5,5 hodiny.

OKRUŽNÍ NÁVRAT DO ÚDOLÍ

Pro sestup z horské louky Hinteralm zpět do údolí volíme pro změnu značenou cestu č. 436, po níž jsme absolvovali okruh přírodní rezervací Naβköhr, pouze s tím rozdílem, že nyní se po ní vydáme na opačnou stranu, doprava. Sestupujeme podél potoka zalesněným svahem, který pomalu „šněrujeme“ v nesčetných serpentinách až na lesní cestu ve spodní části, která nás dovede k hájence na konci rokliny Höllgraben. K návratu do 4 kilometry vzdálené obce Frein an der Mürz můžeme využít žlutého poštovního autobusu, jenž má zastávku u silnice vpravo od hájenky, anebo to vzít „po svých“. Při využití první varianty bychom však přišli o kouzelnou podívanou při průchodu úzkou soutěskou vpravo od silničního tunelu, kde se v nádherné horské říčce Mürz, sevřené zde skalními stěnami prohánějí a dovádějí hejna duhových pstruhů. Za zhlédnutí rovněž stojí vodopád „zum Toten Weib“, padající z širokého otvoru ve vysoké skalní stěně, kousek dál proti toku říčky.

 

Doporučená mapa

KOMPASS  Wanderkarte  č.210 :    WIENER  HAUSBERGE –

Schneealpe – Rax – Schneeberg – Gutensteiner Alpen       1 :  35 000

 

Praktické informace :

Horské chaty

Hinteralmhaus : www.hinteralmhaus.at     - samoobslužná chata, možnost rezervace

e-mail : office@alpenverein-edelweiss.at

otevřena od konce června do 15. září

20 lůžek, 32 míst v noclehárně

cena ubytování v noclehárně  7,- Euro-člen Alpenvereinu, nečlen 12,-Euro

 

Schneealpenhaus :  www.schneealpenhaus.com

e-mail:   F.leistentritt@aon.at

otevřena od 1. května do 31. října

20 lůžek, 40 míst v noclehárně

 

© Josef Franc

 

 

 

Poslat nový komentář