Jak se politici zapojují do charity? Zhlédněte!

Jak se politici zapojují do charity? Zhlédněte!
ilustrační foto

Rozvodněné řeky a přívalové deště stále trápí mnoho oblastí země. Lidé v zasažených místech jsou zoufalí a přijmou jakoukoli pomoc. Vděčni jsou za rukavice, kyblíky i pouhá košťata. O financích ani nemluvě. Pomáhá i Charita Prostějov, která před nedávnem vyhlásila sbírku. S pomocnou rukou přišel i magistrát, který do Křešic, jedné z obcí zasažených velkou vodou, poslal rovných sto tisíc korun.  Přispěli i jednotlivci z vedení města.

„Každá pomoc se hodí, každá korunka je dobrá,“ asi tak nějak by jistě reagovali lidé z postižených oblastí. Kdo si povodně nikdy nezažil, nejspíš nemůže posoudit bezmoc a trápení lidí ze zaplavených domů.

Obrátili jsme se na radní města a na téma charita a dobročinnost směřovali své otázky. 

Dotazy byly zcela jednoduché a putovaly na běžně užívané mailové adresy. Některých odpovědí jsme se ale ani po třech týdnech nedočkali.

1. Zapojíte se do pomoci, kterou v současné době potřebují zatopené oblasti?

2. Jakým způsobem se zapojíte?

3. Přispíváte na dobročinné akce?

4. Které organizaci natolik věříte, že byste jí svěřili své peníze?

Alena Rašková, náměstkyně primátora (ČSSD)

1. Ano, zapojím

2. Finančně

3. Ano

4. Peníze pošlu přímo do vybrané obce

Milada Sokolová, radní (ODS)

1. Ano, zapojila jsem se

2. Poskytla jsem finanční prostředky přes ČČK

3. Ano, dlouhodobě

4. Přiznávám se a možná to bude znít naivně, ale přispěju vždy určitou částkou, když se mi ve schránce objeví jakákoli složenka, ať jde o ČČK, Helppes, Nadace mezinárodní lékařské pomoci, Lékaři bez hranic či Nadace světového fondu dětí. Říkám si totiž, že by bylo hřích nepomoci, když mohu.

Pavel Smetana, radní (ČSSD)

1. Ano zapojím se do pomoci postiženým povodněmi tak jako jsem se zapojil již v letech 1997, 2002 a 2008

2. Vzhledem k tomu, že jsou zatopené oblasti dosti daleko tak, na rozdíl od minulých povodní, nebudu pomáhat organizovat sbírku potřebných věcí jako jsou dezinfekční prostředky, lopaty či rukavice, ale zašlu jistou částku přímo lidem postiženým povodní

3. Ano, přispívám a již léta podporuji některé charitativní projekty

4. Český červený kříž nebo Člověk v tísni, pokud se týče organizací zajišťujících pomoc postiženým přírodními katastrofami.

Alois Mačák, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje, radní (ČSSD)

1. Ano. Pravidelně tak činím.

2. Zejména určitou finanční částkou.

3. Ano, nejen na dobročinné akce, ale také na kulturní, sociální nebo sportovní.

4. Věřím všem seriózním organizacím, které dlouhodobě a obětavě realizují dobročinnou činnost, za což jim patří velké poděkování.

Jiří Pospíšil, první náměstek primátora (ODS)

Bez odpovědi

Fišer Zdeněk, náměstek primátora (ČSSD)

Odpověď přislíbil, zatím nepřišla

Ivana Hemerková, náměstkyně primátora (ODS)

Bez odpovědi

Milada Galářová, radní (ČSSD)

Bez odpovědi

Zdeněk Peichl, radní (ODS)

Bez odpovědi

Bedřich Grulich, radní (ČSSD)

Bez odpovědi

Dlužno dodat, že i servery pro mailovou poštu mohou být zahlceny a nemusí k příjemci dorazit. Předpokládáme, že tomu tak v několika případech bylo. (kaa)

Ilustrační foto: archiv

Komentáře

POKUD VÍM,NA CHARITU PRAVIDELNĚ PŘISPÍVÁ PAN VÍT BÁRTA A JEHO ŽENA ,PANÍ KATEŘINA KLASNOVÁ.VŘELÉ DÍKY.OSTATNÍ POLITICI,VEMTE SI Z NICH PŘÍKLAD A NÁSLEDUJTE JE!!! Z VAŠICH KRÁLOVSKÝCH PLATŮ SI TO M ŮŽETE DOVOLIT!!! 

Poslat nový komentář