Město přispěje na chod záchranné stanice a Plumlovské přehradě

Město přispěje na chod záchranné stanice a Plumlovské přehradě
ilustrační foto ber

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních podpořit oblast ochrany životního prostředí. 135 tisíc korun pošle město Prostějov ochráncům přírody ČSOP – RS Iris a firmě Povodí Moravy.

Ochránci přírody tak získají, pokud zastupitelé návrh radních odsouhlasí, 85 tisíc korun. „Dotace bude použita na úhradu zajištění péče o zraněné volně žijící živočichy – služby záchranné stanice (umístění ve stanici, veterinární péče, zajištění stravy, soustavná péče o živočichy, apod.) a provoz sběrného místa (telefony, cestovné, příjem živočichů, apod.),“ informovala náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má životní prostředí, mimo jiné, ve své náplni práce.

Další finance radní odsouhlasili poskytnout společnosti Povodí Moravy, s.p. a to ve výši 50 tisíc korun. „Zde podpoříme opatření na zlepšení jakosti vody vodního díla. Město Prostějov se tak bude podílet na částečné úhradě nákladů na provoz srážecích stanic na přítocích do přehrady Plumlov. Jedná se o aplikaci síranu železitého, kterým dochází k vysrážení fosforu a tím k eliminaci přísunu živin způsobujících nárůst sinic. Celkové náklady na provoz srážecích stanic činí zhruba 400 tisíc korun, z toho 104 tisíc hradí Povodí Moravy s. p. z vlastních zdrojů. Dofinancování je řešeno dotacemi získanými od Olomouckého kraje, města a obcí. Tato opatření vylepšují koupací kvalitu vody v letním období,“ uzavřela Sokolová.

Dotace bude oběma subjektům poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. do 31. 12. 2020. (red)

Poslat nový komentář