Již dvacátým rokem si připomínáme „Pomněnkový den“ ztracených dětí

Již dvacátým rokem si připomínáme „Pomněnkový den“ ztracených dětí
Foto Policie ČR
Další fotky: 
Již dvacátým rokem si připomínáme „Pomněnkový den“ ztracených dětí
Již dvacátým rokem si připomínáme „Pomněnkový den“ ztracených dětí

„Pomněnkový den“ tedy mezinárodní den pohřešovaných dětí letos připadá na sobotu 25. května. Ve světě si lidé tento den připomínají od roku 1983, v České republice pak vešel do povědomí veřejnosti v roce 2004. Tento den si policisté spolu s dětmi připomněli při malování pomněnek.

Mezi pohřešované děti patří nejčastěji ty, které utečou z domova nebo opakovaně ze zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Nastat může i situace, kdy se jedná o dítě, které se ocitne v ohrožení života a zdraví například z důvodu podezření na únos cizí osobou. Jakákoliv riziková situace nebo velmi nízký věk pohřešovaného dítěte znamená vyhlášení pátrání v režimu institutu „Dítě v ohrožení“, který je součástí Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech a tento systém byl vyvinutý za účelem rychlého a úspěšného nalezení pohřešovaných dětí, který počítá se zapojením široké veřejnosti do pátrání.

Při pátrání po dítěti je totiž velice důležitý rychlý přenos informací mezi jednotlivými subjekty pátrání, ale i směrem k veřejnosti, která může bezprostředně po zmizení dítěte poskytnout relevantní informace. Z důvodu zvýšení rychlosti a efektivity pátrání spustilo Ministerstvo vnitra v roce 2010 projekt Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech. Jedná se o systém včasného varování v případech, kdy život nebo zdraví pohřešovaného dítěte je v ohrožení. O aktivaci mechanismu a zařazení dítěte do něj rozhoduje Policie ČR. Systém je založen na rychlém přenosu informací o pohřešovaném dítěti od policie k veřejnosti, zejména prostřednictvím médií. Rodinám pohřešovaných dětí je ze strany policejních psychologů poskytována profesionální psychologická pomoc, obrátit se mohou rovněž na linky důvěry a neziskové organizace poskytující pomoc v obtížných životních situacích.

Policie ČR a Ministerstvo vnitra připravují v letošním roce rozšíření tohoto mechanismu o další skupinu podobně zranitelných osob, a to o seniory. Navíc se připravuje i zapojení dalších subjektů, které mohou při pátrání pomoci.

V uplynulém roce policisté v Olomouckém kraji pátrali celkem po šedesáti pohřešovaných dětech. Devětatřicet jich bylo nezletilých a jednadvacet mladistvých. Všechny pohřešované děti se podařilo v pořádku nalézt.

„V této souvislosti připomínáme rodičům, že je rovněž velmi důležité, aby znali kamarády svých dětí, měli přehled o tom, kam jejich děti chodí a s kým se stýkají. Dobré je také mít nastavena pravidla návratu domů z volnočasových aktivit a znát telefonní čísla na kamarády. Na místě je i dohoda s dítětem, že dá rodičům vědět v případě, že se někde zdrží, aby o něj neměli strach. Pokud se dítě neozve a jejich pátrání po kamarádech není úspěšné, je na místě kontaktovat Policii ČR na lince 158.

Pomněnkový den si policisté v našem kraji tentokrát připomněli s dětmi v rámci besed ve školských zařízeních. Děti si během nich měly možnost namalovat obrázky zachycující právě symbolické pomněnky,“ doplnila policejní preventistka Lenka Vanková. (red)

Poslat nový komentář