Jak se dívá mládež na své město?

Jak se dívá mládež na své město?
ilustrační foto

ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově připravila s finanční podporou Města Prostějov projekt „Naše město za 100 let očima dětí.“ Výtvarné práce ocenila porota a staly se základem zajímavé výstavy v Galerii Linka. Z fotografií těch nejlepších prací pak byl sestaven nástěnný kalendář. 

Koncem října uspořádal výtvarný obor prostějovské ZUŠ workshop, který byl určený žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům. Ti pod vedením zkušených pedagogů zpracovávali zadané téma „Naše město za 100 let“ v řadě různých výtvarných technik – graficky na počítači, malbou, kresbou, výrobou keramiky, vytvářením prostorových a textilních objektů a podobně. Ze všech kategorií byly vybrány nejlepší práce a ty jsou nyní vystaveny v Galerii Linka v budově ZUŠ v Kravařově ulici. 

„Projekt se nám líbil, a protože chceme podporovat talentované děti a mládež, doporučili jsme jej radě města jako vhodný pro poskytnutí grantu,“ uvedla předsedkyně kulturní komise Milada Sokolová. 

Nejlepší výtvarné práce jsou nyní prezentovány na výstavě v Galerii Linka, jejich autoři získali pěkné ceny a z fotografií některých prací vznikl nástěnný kalendář. Výstava potrvá až do konce ledna 2012.    

(jap)

Poslat nový komentář