Ani kruháč, ani semafory. Fronty aut se budou zvětšovat

Ani kruháč, ani semafory. Fronty aut se budou zvětšovat

V září jsme informovali o nemožnosti dohody mezi vedením města a Policie ČR ohledně křižovatky ulic E. Beneše - Olomoucká. Kruhový objezd, se kterým by obě strany souhlasily, není možný vzhledem k nedostatku místa. Dopravní inspektorát prosazoval řešení dopravy semafory. "Světelná signalizace by nic nevyřešila, ba naopak dopravní situaci by ještě více zkomplikovala. Proto jsme tento požadavek policie byli nuceni odmítnout," řekl starosta města Prostějova Miroslav Pišťák. Objevily se informace, že Policie ČR požaduje vedle semaforů také vybudování ochranných ostrůvků pro chodce mezi pruhy, což popírá Michael Vafek z Dopravního inspektorátu. "Policie ČR navrhla tento problém řešit buď vybudování světelného signalizačního zařízení na křižovatce E.Valenty-Olomoucká nebo vybudováním ochranného ostrůvku na ul. E.Valenty tak, aby rozdělil jízdní pruhy," uvedl na upřesněnou. Podle nové vyhlášky totiž nesmí vést přechod pro chodce přes více jak dva pruhy. Ochranný ostrůvek by tedy musel být zbudován, protože se počítá s se třetím pruhem, který by byl odbočovacím doprava směrem z ul. Valenty na Olomouckou. Problémy v těchto místech nastávají hlavně při odbočování směrem od centra města vlevo na vedlejší silnici. "Dle mého názoru je již minimálně ve špičkách na křižovatce E.Valenty-Olomoucká překročena stávající intenzitou dopravy kapacita této křižovatky jako neřízené a bez zavedení světelného signalizačního zařízení se bude situace ještě zhoršovat," trvá na svém vyjádření M. Vafek. Situace zatím vypadá bezvýchodně, materiál byl odložen. Přitom i samo město předpokládá, že do roku 2020 lze očekávat nárůst počtu jízd osobních automobilů v pracovním dnu o 60% a nárůst jízd nákladních automobilů o 25%. (red)

Poslat nový komentář