Přinášíme rozbor dopravních nehod za rok 2011

Přinášíme rozbor dopravních nehod za rok 2011
ilustrační foto

Každoročně se začátkem nového roku provádí rozbor dopravních nehod na okrese Prostějov a vyhodnocují se nehodové lokality za uplynulý rok. Rozbor nehod připravil Dopravní inspektorát Policie ČR v Prostějově.

Jako nejnebezpečnější silnicí je za uplynulý rok vyhodnocena rychlostní silnice I/46 v průtahu okresem Prostějov. I když na délce cca 24,9 km klesl počet nehod ze 121 v roce 2010 na 100 dopravních nehod v roce 2011, oproti roku 2010 však na této silnici prudce vzrostly následky dopravních nehod. Sedm osob bylo usmrceno a patnáct osob lehce zraněno. Na vysoké koncentraci dopravních nehod na této silnici, která je výrazně vyšší jako na běžné dálniční síti, se negativně projevuje její trasování, kdy silnice I/46 byla navržena pouze na rychlost 100 km/h, některé úseky dokonce na nižší rychlost – zatáčka u Olšan u Prostějova na rychlost 80km/h, ale i celkový technický stav silnice včetně svodidel.

 

Silnice v Prostějově

Pokud se týká vlastního Prostějova, zde je největší koncentrace dopravních nehod na ul. Olomoucké, kde bylo zaznamenáno 17 dopravních nehod bez zranění. Ul. Olomoucká vykazuje v současné době vyšší intenzitu motorové dopravy, než ul. Plumlovská. Nejvíce nehod je na Olomoucké zaznamenáno na křižovatkách, např. Šafaříkova-Lužická-Olomoucká 4 dopr. nehody, Sladkovského-Olomoucká 3 dopravní nehody a E.Valenty-Olomoucká 2 dopr. nehody. Svůj vliv při výjezdu na hlavní komunikaci má vysoká intenzita silničního provozu a zhoršený výjezd z vedlejší komunikace na hlavní.

Jako nejnebezpečnější se za r. 2011 jeví ulice Šárka se 3 zraněnými osobami, z toho byly sraženy 2 chodkyně. Svůj díl na této situaci nesou nevhodně řešené přechody pro chodce. Je třeba podotknout, že před vybudováním těchto přechodů k dopravním nehodám na této ulici nedocházelo.

Na dlouhodobě nejnebezpečnějším místě v Prostějově na křižovatce U Rodenů se staly 3 dopravní nehody, opět byl sražen projíždějící  cyklista, který utrpěl lehké zranění.

Pokud sledujeme vývoj na okružních křižovatkách, tak nejnebezpečnější křižovatkou se jeví okružní křižovatka Plumlovská-Lady-Anglická se 4 dopr. nehodami, při kterých byly 2 osoby lehce zraněny. Zde se projevuje velký průměr této okružní křižovatky a relativně vysoká rychlost projíždějících vozidel.

Je třeba konstatovat, že v r. 2011 na území města Prostějova nebyla při dopravních nehodách usmrcena žádná osoba a to je pozitivní zjištění.

 

Silnice v okrese

Nejnebezpečnější křižovatkou na celém okrese Prostějov se za loňský rok stala křižovatka silnic II/366 a III/37760 Smržice-Mostkovice-Kostelec n/H-Prostějov. Za r. 2011 zde bylo 6 dopravních nehod, při kterých byly 4 osoby zraněny. Projevuje se zde především nedání přednosti v jízdě na poměrně přehledné křižovatce. Dle mého názoru se zde jednak ze strany řidičů jedoucích po hlavní silnici podceňuje rychlost, která zde bývá překračována a dále je zde efekt zkreslení vnímání vozidel jedoucích vyšší rychlostí, a to ze strany řidičů vyjíždějících z vedlejší silnice na hlavní. Je třeba konstatovat, že k těmto nehodám je třeba přičíst ještě jednu nehodu, a to osobního automobilu a vlaku na blízkém železničním přejezdu.

Sledujeme i další nebezpečné úseky, jako Žešov-Výšovice, křižovatka u Čechůvek a pod. V těchto lokalitách v roce 2011 došlo k výraznému snížení dopravních nehod a jejich následků. Zde se dopravní policie intenzivně věnuje dohledu především nad dodržováním limitů rychlosti a v tomto bude i nadále pokračovat.

Závěrem doufám, že uděláme všichni co nejvíce proto, aby nebezpečných lokalit v našem okrese bylo co nejméně.

por. Ing. Vafek Michael, Dopravní inspektorát Policie ČR Prostějov

Poslat nový komentář