Do kasy města přitekly peníze za vandalismus

Do kasy města přitekly peníze za vandalismus
ilustrační foto

Dopravní nehody nebo třeba vandalismus stojí městskou pokladnu při opravách nemalé finanční částky.

„Na úhradu nákladů souvisejících s opravou vzniklých poškození jsme použili finanční prostředky z běžných výdajů kapitoly 90 Správy a údržby majetku města. Konkrétně se jednalo o částku 185.540 korun. Tyto nemalé finance pak byly vráceny zpět jako likvidace pojistných událostí z pojištění majetku města. Prostředky budou opětovně použity na opravy odpadkových košů a veřejného osvětlení do konce roku 2016,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Podle jeho slov se jedná o plnění pojistných událostí, při kterých došlo k poškození majetku města s výplatou pojistného plnění v prvním čtvrtletí 2016.

Na Silvestra 2015 poškodili vandalové odpadkové koše, plnění je 84 426 Kč, za další koše poškozené v prosinci město dostalo 10 908 Kč. Při pěti dopravních nehodách ve Vápenici, Kostelní, Kostelecké, Kyjevské a Konečné ulici byly poškozeny sloupy elektrického osvětlení. Kompenzace od pojišťovny činila celkem 90 206 Kč. (red)

 

 

Poslat nový komentář