Veřejná finanční podpora pomohla k dostavbě Paxu

Veřejná finanční podpora pomohla k dostavbě Paxu
K malé obřadní místnosti je již dostavěno hygienické zázemí.

V letošním roce pokračovaly další etapou práce na opravě přístavby kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici. Díky dárcům a všem ochotným pracovníkům, kteří nezištně přiložili ruce k dílu, byla letos provedena hrubá stavba hygienického zázemí u Paxu-místa smíření a setkávání farníků.

Postupná rekonstrukce Paxu letos pokračovala dostavbou hygienického zázemí, kde bude funkční kuchyňka a sociální zařízení pro návštěvníky kostela i obřadní síně Pax. Dokončení je naplánováno na příští rok, kdy by měla být položena dlažba a obklady, provedena instalace a závěrečná výmalba celého objektu.

„Letos jsme utratili stopětatřicet tisíc korun, které jsme získali ze sbírek farníků a také díky dotaci města. Příští rok chceme opravu Paxu dokončit,“ prozradila členka farní rady Zuzana Bartošová.

Letos poskytlo Město Prostějov na opravu Paxu veřejnou finanční podporu ve výši 50 tisíc korun, vloni přispěla radnice 70 tisíci. Malá obřadní síň Pax, která byla naprosto zdevastovaná pod nánosem desetiletí, ožila stejně jako samotný kostel sv. Cyrila a Metoděje, kterému hrozila demolice. Jen díky nezměrné vůli farníků byl celý objekt zachován a je postupně opravován. Zdálo by se, že dobrovolným brigádám „za pusinku“ už odzvonilo před dvaceti lety. Opak je však pravdou jak se ukazuje právě v případě oprav Paxu. Místo pro společná setkávání lidí dobré vůle vstalo z prachu skutečně díky dobré vůli a ochotě lidí, kteří nelitují svého volného času a věnují ho ve prospěch dobré věci a všech.        

(jap)

Poslat nový komentář