Olomoucký kraj hospodařil s přebytkem

Olomoucký kraj hospodařil s přebytkem
ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Se zůstatkem více než 465 milionů korun skončilo hospodaření Olomouckého kraje za rok 2015. Část peněz – téměř 219 a půl milionu korun už hejtmanství zahrnulo do rozpočtu na letošek. Zbývající finance, 245 milionů, rozdělili krajští zastupitelé v těchto dnech mezi jednotlivé neinvestiční a investiční akce. 

Většina zdrojů je směrována do investic, které tak přesáhnou částku 227 milionů korun. Největší část peněz, 85 milionů, poputuje do dopravy a silničního hospodářství na patnáct akcí, které budou spolufinancovány z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Dalších 66 milionů je vyčleněno na řadu rozpracovaných i nových akcí včetně strojní techniky Správy silnic Olomouckého kraje.  „Sem spadá třeba oprava průtahu Kostelcem na Hané, silnice mezi Pavlovicemi u Přerova a obcí Hradčany, rovněž jsme reagovali na petici občanů obce Bludov a značné prostředky věnujeme na přípravu akcí formou zpracování projektové dokumentace,“ doplnil hejtman Jiří Rozbořil.

Na neinvestiční akce, například podporu Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, zejména dopravní obslužnost, půjde bezmála dvanáct milionů korun.

Finanční prostředky z přebytku budou investovány také do oprav škol, zařízení sociální péče, na opravy památek a rovněž do zdravotnictví.  

Zhruba šest milionů korun si kraj ponechal jako rezervu na řešení akutních problémů. (red)

Poslat nový komentář