Městská hromadná doprava bude město stát o 4 miliony víc

Městská hromadná doprava bude město stát o 4 miliony víc
ilustrační foto FTL

Radní předložili zastupitelům ke schválení dodatek k rámcové Smlouvě o závazku veřejné služby a Smlouvě o kompenzaci z plnění závazku veřejné služby se společností FTL – First Transport Lines a.s., která ve městě provozuje 15 linek městské hromadné dopravy.

Dodatek pro následující kalendářní rok s finančním modelem obsahujícím výši kompenzace, ekonomicky oprávněné náklady, čistý příjem a výnosy je ke smlouvě uzavírán každým rokem. Kompenzace vycházejí ze zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.

„Pro rok 2022 nám předložil dopravce, v souladu s platnou legislativou a na základě uskutečněných jednání, finanční model, na základě kterého je odhadováno navýšení kompenzace o 4.021 milionu korun oproti roku letošnímu. Důvodem navýšení je snížení tržeb jízdného, zvýšení mezd řidičů (na základě připravovaného Usnesení vlády ČR o minimální mzdě), které způsobí nárůst mzdových prostředků a odvodů na sociální a zdravotní pojištění o 857 tisíc korun oproti roku 2021. Další nárůst je způsoben například odhadovaným zvýšením spotřební daně u pohonných hmot nebo zvýšením inflace,“ popsala situaci náměstkyně primátora Alena Rašková. (red)

Poslat nový komentář