Analýza hospodaření města a rozpočtový výhled

Analýza hospodaření města a rozpočtový výhled
ilustrační foto

 

Na podzim letošního roku si město Prostějov nechalo zpracovat společností Luděk Tesař, CITYFINANCE „Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem na roky 2015 až 2018“. Ten se podle zákona vytváří na období dvou až pěti let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovatelných záměrů. Analyzuje vývoj financí, trendy a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení města k financování cílů a uvádí možné hrozby s vlivem na finance, včetně opatření. Materiál se také zabývá silnými stránkami a příležitostmi financí a dává doporučení.

„Na jedné straně musíme konstatovat, že statutární město Prostějov přišlo v důsledku hospodářské recese v roce 2009 řádově o 130 mil. Kč na daňových příjmech. To negativně ovlivnilo hospodaření roku 2009, ale město tuto situaci zvládlo rychlou a především účinnou reakcí ve financích. Rozpočty byly od roku 2010 výsledně přebytkové až o 99 mil. Kč. Celkově jsme dle analýzy hospodařili rozpočtově správně, tedy deficity byly vykrývány přebytky v souladu se zákonnou zásadou dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtů. Deficitní tlaky byly umocňovány především kofinancováním dotací a investicemi. Výdaje města vykazovaly trvale stabilní výši investic. Naopak běžné výdaje jsme drželi dle výkazů na uzdě a tím jsme zajistili stabilizaci a zlepšení financí, které byly postiženy v roce 2009 výpadkem příjmů,“ vysvětluje primátor města Miroslav Pišťák.

Provozní saldo města Prostějova a jeho výborný vývoj je naprosto kladně hodnoceno. Město docílilo v roce 2013 nejlepšího provozního salda za posledních 6 let a třetího nejlepšího výsledku v historii, celkem 192,5 mil. Kč. Ke konci roku 2013 byla na účtech, termínovaných vkladech a fondech města rezerva cca 200 mil. Kč, ale tato rezerva je z velké části zapojována do realizovaných projektů a investic rozpočtu roku 2014. Jen poznámka na okraj: V případě Prostějova je bezpečná výše zadlužení cca 800 mil. Kč.

„Silnými stránkami financí je od roku 2010 dobrý trend provozního salda s tím, že v roce 2013 dosáhlo město Prostějov nejlepšího provozního salda za posledních 6 let. Dále docílilo úspory provozních výdajů, čímž dosáhlo jeho provozní saldo v roce 2013 25 % běžných příjmů, což je vzhledem k velikosti Prostějova velmi nadprůměrný výsledek, který zajišťuje dobrou budoucnost. Dále si město vytvořilo finanční rezervu, nemá dluhy a jeho finanční kondice je výborná,“ citoval na závěr z analýzy prostějovský primátor Miroslav Pišťák s tím, že na základě doporučení analýzy zváží město Prostějov zavedení systému financování obnovy majetku formou tvorby fondu investic a obnovy majetku tvořený z ročních odpisů majetku. (red)

Poslat nový komentář