Výsledky hospodaření města za rok 2014 posunuly Prostějov mezi premianty

Výsledky hospodaření města za rok 2014 posunuly Prostějov mezi premianty
ilustrační foto

 

Rada města na své poslední schůzi vzala na vědomí závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2014 a doporučila Zastupitelstvu jej schválit s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením. Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2014 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 87.689.130,08 Kč, zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření vykázal oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2014 hodnotu plus 164.099.509,71 Kč.

Celkový výsledek vyplývá ze součtu kladného salda a úspory nečerpaných finančních prostředků rozpočtu ve výši 76.410.379,63 Kč. Rada města navrhuje zastupitelstvu schválit převod finančních prostředků ze základního běžného účtu do trvalého peněžního fondu – fondu rezerv a rozvoje ve výši 167.711.398,25 Kč.

Tento nadmíru pozitivní výsledek hospodaření podtrhuje zjištění ratingové agentury Moody´s, že v rámci hodnocených měst je Prostějov nejlepší v České republice.

Portál ministerstva financí (na adrese www.rozpocetobce.cz) žebříček hodnocení hospodaření měst za rok 2014 zatím nenabízí. Z hodnocení za rok předcházející však lze usuzovat, že se Prostějov umístí v parametru přebytek/schodek za celou obec mezi premianty.

 

Žebříček obcí za rok 2013   přebytek za celou obec

1. Praha                                  4 480 903 521 Kč      

2. Brno                                   1 286 012 624 Kč      

3. Chomutov                             424 023 332 Kč      

4. Karviná                                 392 491 706 Kč      

5. Třinec                                   246 495 876 Kč      

6. Frýdek-Místek                       244 193 345 Kč      

7. Děčín                                    231 981 935 Kč      

8. Ústí nad Labem                    202 331 690 Kč      

9. Karlovy Vary                         192 189 967 Kč      

10. České Budějovice               161 415 130 Kč

Zdroj www.rozpocetobce.cz  (red)

Poslat nový komentář