Fond rezerv a rozvoje posílí o pěknou částku

Fond rezerv a rozvoje posílí o pěknou částku
ilustrační foto

Fond rezerv a rozvoje získá přes čtyři miliony korun z příjmové části kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.

„Některé položky překračují plnění vůči schválenému rozpočtu. V prvním pololetí tohoto roku byla uzavřena řada smluv se společnostmi ohledně úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích města. Až letos byly vyúčtovány zálohové platby za vodné a stočné z roku 2012. Stejně tak v letošním roce byly přefakturovány náklady na spotřebu plynu v objektech spravovaných Odborem správy a údržby majetku města. V neposlední řadě došlo v březnu k odprodeji sněžného skútru za bezmála sto tisíc korun. Jedná se o mimořádný příjem, se kterým nebylo při přípravě rozpočtu města na letošní rok kalkulováno," vypočítal Jiří Pospíšil, první náměstek primátora odpovědný za správu majetku města.

V celkovém součtu se posílí fond rezerv a rozvoje města o částku 4,16 milionů korun.

(red)

 

Poslat nový komentář