Projekt „Sladké sny, ježku!“ opět pokračuje

Projekt „Sladké sny, ježku!“ opět pokračuje
foto Magistrát města Prostějova

Prostějov se loni připojil k projektu budování soustavy zimovišť pro ježky, bezobratlé a jiné živočichy. Letos jejich lokality rozšiřuje.

„Jde o prosté navršené shrabané listí přikryté větvemi. Zimoviště budou doplněna edukačními tabulkami, aby lidé věděli, že nejde o hromadu nepořádku. Při bližším pohledu jde o horu života, kterému pomůžeme přežít nehostinné zimní měsíce,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová a doplňuje: „Zimoviště pro ježky si lidé velice oblíbili a volali, že by uvítali další. Vyhověli jsme a připravili tři nová místa,“ usmívá se Sokolová. Celkem je letos ve městě třináct zimovišť pro ježky. Najdete je v Kolářových sadech, kde jsou dvě, ve Vrahovicích v parku a sadu, na Joštově náměstí, ve vnitrobloku v Brněnské, v Sídlišti Svobody u MŠ, v Krasicích u rybníka, v Čechovicích na návsi, v Žitné ulici v Domamyslicících, v parku Josef Lady a  na sídlištích Hloučela a Beneše.

„Městská zeleň tu není jen pro potěchu člověka, ale je také domovem mnoha živočichů. Obtíže jim však může způsobit i prosté zimování. Jednoduše pomáháme,“ doplňuje předseda Komise životního prostředí Libor Marčan, který s námětem přišel. (ber)

Poslat nový komentář