Prostějov se dlouhodobě zabývá otázkou změny klimatu

Prostějov se dlouhodobě zabývá otázkou změny klimatu
Foto ber

Město Prostějov opravdu nezahálí při přípravě na důsledky, které způsobuje změna klimatu. Aktivit na tomto poli je opravdu celá řada. Odbor životního prostředí každoročně předkládá ke schválení Akční plán zlepšování kvality ovzduší a Akční plán zeleně do Rady města Prostějova.

„Z dlouhodobého koncepčního hlediska vycházíme ze schválené strategie SMART Prostějov, na kterou navazujeme připravovaným novým strategickým plánem. Jedna z klíčových aktivit, na kterou bude kladen důraz, je oblast rozvoje modrozelené infrastruktury. Zadání nového strategického plánu včetně detailního zadání této klíčové aktivity bylo prezentováno a projednáno mimo jiné na Komisi životního prostředí a následně bylo touto komisí doporučeno Radě města Prostějova postupovat dále ve smyslu prezentované případové studie strategického plánu,“ říká náměstkyně Milada Sokolová.

Kapitola modrozelená infrastruktura je velmi obsáhlá, pracuje s konkrétními položkami, jako je:

• prověření vhodných veřejných objektů pro efektivní nakládání s dešťovou vodou

• možnosti umístění prvků zelené architektury (jako jsou střechy, stěny) zejména na veřejných objektech, případně zvážit možnosti regulace při individuální výstavbě

• Možnosti rozvoje vodních prvků dotovaných dešťovou vodou

• Možnost vzniku fondu na podporu třetích stran při realizaci prvků modrozelené infrastruktury.

• zohlednění Mlýnského náhonu a jeho významného potenciálu při obnově veřejných prostranství města.

„Město již nyní činí konkrétní kroky, připravujeme například k realizaci projekt nakládání s dešťovou vodou u budovy Sportcentra DDM. Byly schváleny prostředky na přípravu projektové dokumentace pro řešení systému nakládání s dešťovými vodami u městské budovy ve Školní ulici, projekt ozelenění střechy i zelených stěn, byly schváleny prostředky na projekty nakládání s dešťovou vodou na Mateřské škole a Základní škole Husovo náměstí,“ doplňuje náměstkyně.

V současnosti se také pracuje na projektu týkajícím se nové budovy pro ČSOP Iris, jelikož dům není v dobrém stavu. Také tam se pracuje se zelenou střechou. Na části střechy bude extenzivní zelená střecha a zelená bude také celá strana domu do dvora. Budou zde vysazeny popínavé rostliny a v projektu se samozřejmě také pracuje s využíváním dešťové vody.

„Zcela jistě napomáháme ke zlepšování kvality životního prostředí i podporou elektromobilů (nákup aut) a zřizováním dobíjecích stanic. V rámci regenerací sídlišť je opět kladen důraz na vyváženost zeleně a míst pro parkování, realizuje se také projekt výstavby parku na Okružní (tzv. park – jih) což je opět příklad vhodného nakládání s dešťovými vodami,“ dodává Milada Sokolová. (red)

 

Komentáře

Dejte jim cenu za to,že svítí slunce,ať už je od nich konečně pokoj.

Proč nepozvou Grétu. Ta vidí CO2, tak by snad poradila, né?

Poslat nový komentář