Na korunovační klenoty se můžete podívat on-line, vzkazuje olomoucké muzeum

Na korunovační klenoty se můžete podívat on-line, vzkazuje olomoucké muzeum
Foto Vlastivědné muzeum Olomouc

Vlastivědné muzeum Olomouc je sice zavřené, ale přes muzejní Facebook, Instagram a webové stránky přenáší několik aktuálních výstav. Začíná se s výstavou korunovačních klenotů, která měla být původně představena veřejnosti v polovině října.

O výrobu mistrovských replik českých korunovačních klenotů se postaral proslulý český zlatník a výtvarník Jiří Urban. Jeho ceněná díla najdeme po celém světě. Navrhoval a realizoval kříž pro papeže Jana Pavla II., šperky pro Její Veličenstvo, anglickou královnu Alžbětu II. nebo kopii císařské koruny Svaté říše římské, kterou můžete obdivovat na hradě Karlštejně a o její výrobě vznikl i dokument v produkci ČT.

Kromě Jiřího Urbana se na výrobě replik podíleli i manželé Blanka а Matúš Cepkovi, působící na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kteří se postarali o výrobu královského žezla. Manželé Cepkovi získali pověst naprostých špiček v oboru a s Jiřím Urbanem spolupracují pravidelně. Například se podíleli na vytvoření světově, nejdokonalejší kopie císařské koruny Svaté říše římské. Pro výrobu krásné repliky Svatováclavského meče oslovili mečíře Patricka Bartu. (red)

Poslat nový komentář