Nemocnice Prostějov: 82 pacientů a žádost o nutnou pomoc zdravotníků

Nemocnice Prostějov: 82 pacientů a žádost o nutnou pomoc zdravotníků
ilustrační foto Nemocnice Prostějov

Prostějovská nemocnice patří v současné době z pohledu péče o covidové pacienty mezi nejvytíženější v zemi. V současné době se zde zdravotníci starají o 82 nemocných, a lze očekávat, že nápor nemocných bude v dalších dnech a týdnech sílit. Vedení prostějovské nemocnice se proto obrací na ambulantní zdravotníky s výzvou, zda mohou svým kolegům v nemocnici pomoci. Nemocnice zároveň žádá občany, aby do nemocnice chodili jen v nejnutnějších případech a pokud je to možné, aby cestu odložili.

Aktuálně Nemocnice Prostějov hospitalizuje 82 covidových pacientů, kdy 10 je ve vážném stavu, z toho 8 pacientů vyžaduje podporu umělé plicní ventilace. „Současná situace je napjatá,” potvrzuje Jiří Ševčík, předseda představenstva Středomoravské nemocniční a jedním dechem pokračuje: „Jsme na hraně kapacity lůžek intenzivní péče a vzhledem k nepříliš optimistickému epidemickému vývoji nelze vyloučit, že se brzy zaplní. Musím vyzdvihnout mimořádné nasazení našich zdravotníků, kteří v tomto režimu jen s velmi krátkými přestávkami jedou téměř dva roky a pracovní neschopenky se nevyhýbají ani jim. Evidujeme jich více než 90! Proto se chci obrátit s prosbou na zdravotníky z okolních ambulancí, zda by nám pomohli v současné nelehké situaci.”

Vzhledem k vysokému počtu hospitalizovaných pacientů s covid-19 musela prostějovská nemocnice zrušit všechny plánované operace, ať už chirurgické, ortopedické, či gynekologické. Kromě infekčního oddělení je covidovým oddělením i oddělení traumatologie, interny i LDN a nelze vyloučit, že bude nutné přistoupit k další reprofilaci lůžek.

„Z důvodu velkého počtu indikovaných pacientů jsme opět posílili nejen kapacitu odběrového místa, zdvojnásobili jsme počet výtěrů na bezmála 750 stěrů za den, ale také provoz laboratoří, aby laboranti mohli zpracovat a vyhodnotit velký počet PCR testů,” říká hlavní sestra Marie Jouklová.

V plném režimu jede také očkování ve všech zařízeních AGEL Středomoravské nemocniční. „Jen v Prostějově zdravotníci podají během jednoho dne vakcínu bezmála 300 lidem,” doplňuje Martin Pomajbík, náměstek pro léčebně preventivní péči Nemocnice Prostějov. (Zdroj Nemocnice Prostějov)

Komentáře

Vámi požadovaný personám se v případě zájmu raději přihlásí do FN Olomouc.
Odměňování zdravotníků je ve společnosti AGEL v období pandemie v řádech o desetitisíce nižší. Lidé v "první linii" jsou na pokraji sil,a zaslouženou odměnu ve stejné výši jako státní nemocnice stejně nedostávají a nedostanou. Personální politika společnosti je jeden velký chaos a neprofesionalita. Jinak jen obdiv a poděkování lékařům,sestrám a pomocnému personálu...dělají co je v jejich silách.
Z.M. Prostějov

Poslat nový komentář