Kruhová křižovatka na Přikrylově dnes byla slavnostně otevřena!

Kruhová křižovatka na Přikrylově dnes byla slavnostně otevřena!
Foto Eva Suchá

 

Dnes byla slavnostně otevřena křižovatka na Přikrylově náměstí. Zástupci radnice i zhotovitele dnes stavbu uvedli do provozu. Částečně, protože práce na kanalizační síti směrem do ulice Kostelecké nebyly dohotoveny, proto je vjezd možný pouze ve směru od Kostelce k centru města, ne obráceně.

„Podle původního časového harmonogramu měly práce na výstavbě křižovatky trvat devadesát dní. Výstavbu jsme pomyslně odstartovali 20. července 2015. Vše je dokončeno o měsíc dříve,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer. Kolem vnitřní plochy budou vysazeny trvalkové květiny a vyšší i nižší okrasné traviny. Zbývající část, směrem ke kamenné obrubě bude řešen jako štěrkový záhon s menšími skupinami trvalek, okrasných travin a cibulovin. Sezónní květiny budou každoročně po odkvětu doplňovány novou výsadbou. „Osvětlení okružní křižovatky zajistí čtyři stožáry se svítidly, která jsou nově napojena ze stávajícího veřejného osvětlení,“ doplnil Fišer. Tříramenná okružní křižovatka má vnější průměr 30 metrů, průměr středového ostrova je 15,6 metru. Jízdní pruh na okružním pásu je v šířce 4,8 metru a má částečně pojížděný prstenec v šířce 2,4 metru. Povrch je z kamenných kostek. Celková šířka okružního pásu je 7,2 metru. Vjezdy na okružní pás jsou čtyřmetrové, stejně tak výjezd na ulici Vápenice. Zbývající ramena jsou o půl metru širší. „Vjezdy a výjezdy jsou na každém z křižovatkových ramen vzájemně odděleny dopravním ostrůvkem, přičemž na ramenech Blahoslavova a Kostelecká ulice tyto ostrůvky plní zároveň ochrannou funkci pro přecházející chodce. Místa pro přecházení jsou čtyřmetrová,“ konstatoval před nedávnem Fišer. (red)

Komentáře

Pod Tomův komentář se můžu podepsat! Neschopné a hloupé vedení města hledá a rozhoduje ve prospěch naprosto nekoncepčních řešení za účelem se napakovat na krajských dotacích dohozených Mačákem a dělá, že to nikdo neví!

Naprosto zbytečný "kruháč", který vymyslela a prosadila dopravní komise a následně schválilo vedení města. Nedořešení chodci a jejich bezpečnost, nejasná návaznost na sousední světelnou křižovatku jsou jen první negativní dojmy. Nedělní otevření nedokončeného kruhového objezdu bylo možná slavnostní, ale předčasné, protože při současném nezprovoznění světel na sousedních křižovatkách to v pondělní ranní špičce vyvolalo jen zmatek a zácpy. Dopravní koncepce ve městě, postavená na filozofii zahlcení kruhovými objezdy, je naprosto zcestná.

Tom

Poslat nový komentář