Muzeum zve na vernisáž výstavy Restaurování

Muzeum zve na vernisáž výstavy Restaurování
Foto plakát

Vernisáž výstavy Restaurování / Kříž Kateřiny Breslové ze Smržic se uskuteční ve čtvrtek 9. 2. 2023 v 17:00 hodin v Muzeu a galerii v Prostějově, na nám. T. G. Masaryka 2.  Slavnostní zahájení pilotního projektu restaurování předmětů z vlastních sbírek se uskuteční pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka a za přítomnosti radního pro kulturu a památkovou péči Jana Žůrka a náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov Milady Sokolové.

K výstavě promluví přední olomoucký restaurátor Radomír Surma a ředitelka MGP Veronika Hrbáčková. Vernisáž hudebně doprovodí třemi částmi Preludia, Sarabandou a Gigue z 1. suity pro sólové violoncello. Kristýna Dvořáková. 

Od února až do dubna 2023 se budou moci návštěvníci seznámit s příběhem restaurování hřbitovního kříže Kateřiny Breslové ze Smržic. Součástí ojediněle dochovaného kříže datovaného do roku 1832 je železná schránka s olejomalbou neznámého regionálního malíře. Vyobrazení zemřelé asi třináctileté dívky v lidovém kroji, která se modlí u paty kříže, upomíná na jednu z rodinných tragédií souvisejících s předčasným umíráním dětí a mladistvých v 19. století. Na výstavě bude prezentován postup restaurátorského zásahu, který se uskutečnil z dotací v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví. Na tuto výstavu navazuje Dvanácte vrchů ten strom má / Kramářské a poutní tisky s náboženskou tématikou, projekt z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně, který představuje na pozadí křesťanského liturgického roku známé světce a lidové svátky. Výstava doplněna vybranými trojrozměrnými předměty z etnografického fondu MGP potrvá do 23. 4. 2023. (red)

Poslat nový komentář